Logolink OP VK

Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku

Garant projektu: Masarykova univerzita
Partneři projektu: Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s., Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.

Období projektu:

1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Popis projektu

Projekt je zaměřen na inovaci mezioborového bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika na Masarykově univerzitě o nový obor, spadající do oblasti označované jako Sociální informatika. Nově zavedené a inovované předměty budou studentům prezentovat sociální rozměr rozvoje informačních technologií ve společnosti, problémy související s tímto vývojem a nové perspektivní oblasti výzkumu a aplikací. Předměty budou podporovány s využitím současných informačních technologií pro podporu výuky, s využitím e-learningu a multimediálních přístupů.

Cíle projektu

Cílem projektu je inovace bakalářského programu Aplikovaná informatika se zaměřením na oblast Sociální informatiky, která rozšíří a zkvalitní celkovou nabídku předmětů na fakultách informatiky a sociálních studií. Inovace výuky bude dosažena zejména pomocí metod e-learningu a podpory výuky pomocí multimediálních prostředků. Ve spolupráci s partnery bude realizováno zapojení studentů do praxe.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu tvoří studenti se zájmem o současné informační technologie, otázky související s dopadem informačních technologií ve společnosti, s vytvářením informační společnosti, a související problematiku.

Odborní pracovníci projektu

Další pracovníci projektu

Bakalářské práce

Kontaktní osoba:

RNDr. Jaromír Plhák
E-mail: xplhak(atsign)fi(dot)muni(dot)cz
Tel.: 549 498 040


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.