Lehký úvod do používání gitu

Základní použití (příkazová řádka)

Varování: Toto je pouze velmi letmý úvod do základního použití gitu. Po přečtení tohoto krátkého textu byste sice měli být schopní použít git na úrovni, která by mohla stačit pro použití v rámci PB161, ale k pochopení dalších možností gitu (větvení, spolupráce s jinými vývojáři, rebase, …) je nutné další samostudium.

Založili jsme si repozitář (např. na fakultním GitLabu) a chceme s ním lokálně pracovat. Proto musíme nejdřív vytvořit lokální klon tohoto repozitáře:

$ git clone git@gitlab.fi.muni.cz:xuzivatel/repozitar.git

Pokud jde o GitLab, výše uvedený příkaz předpokládá, že máme SSH klíč a jeho veřejnou část jsme do GitLabu nahráli. Alternativně můžeme použít příkaz:

$ git clone https://gitlab.fi.muni.cz/xuzivatel/repozitar.git

To nám vytvoří adresář repozitar. Provedeme v tomto adresáři nějaké změny (např. přidáme soubory, změníme soubory, smažeme soubory). Pomocí git status můžeme zjistit, co se vlastně změnilo. Následně musíme dát gitu vědět, které změny budeme chtít commitovat. To uděláme příkazem git add:

$ git add soubor.cpp

Pokud jsme takto postupně přidali všechny změněné/nové/smazané soubory, které jsme chtěli, můžeme provést commit:

$ git commit -m 'Nejaka zprava'

Použití git commit bez parametru -m otevře vhodný textový editor pro napsání zprávy. Takto jsme tedy vytvořili commit, ovšem ten se zatím stále nachází v našem lokálním repozitáři. Budeme-li jej chtít přenést do vzdáleného repozitáře, musíme provést operací push:

$ git push

Pokud máme naopak lokální repozitář, který zaostává za vzdáleným repozitářem, pak je třeba provést opačnou operaci, totiž pull:

$ git pull

Tato operace stáhne nejnovější commity ze vzdáleného repozitáře a aplikuje je ve vašem lokálním repozitáři (ve skutečnosti to jsou dvě operace provedené za sebou: git fetch následovaná git merge).

Další informace

poslední změna: 2019-07-16 15:47