Vytvorenie Xcode projektu pomocou cmake

Na začiatok si nainštalujte cmake.

Stiahnite si priečinok s domácou úlohou, v prípade potreby ho odzipujte. Pre ukážky tutoriálu predpokladám výskyt domácej úlohy v priečinku /Users/Kejsty/Downloads/hw01/, a chcem rozbaliť úlohu do priečinku /Users/Kejsty/Documents/Skola/PB071/hw01

cd Documents/Skola/PB071/
mkdir hw01
cd hw01
cmake -G Xcode . -- CMAKE_SOURCE_DIR = /Users/Kejsty/Downloads/hw01/,   CMAKE_BINARY_DIR = /Users/Kejsty/Downloads/hw01/

V priloženom obrázku je vidieť, že príkaz vygeneroval súbor s príponou .xcodeproj. Tento súbor je náš novovygenerovaný Xcode projekt. Otvoríme teda aplikáciu Xcode a vyberieme možnosť Open another project.

V otvorenom okne nájdeme náš vygenerovaný projekt a vyberieme ho.

Projekty vygenerované pomocou CMake majú o niečo zložitejšiu štruktúru, avšak narába sa s nimi pomerne jednoducho. Otvorte Sources. Pre každú spustiteľnú binárku vygeneroval CMake osobitný súbor. Pre binárku spustiteľnú ako hw01_pow nájdeme potrebné priečinky v súbore Sources > hw01_pow > Source Files, prípadne Header Files.

Na spustenie binárky hw01_pow rozbaľte menu pre výber vpravo hore (vid obrázok) a vyberte hw01_pow.

Po vybratí stlačte Run (ikonka play). Rovnakým spôsobom spustíte aj ostatné binárky.