Spustenie projektu

Otvorte Xcode. V úvodnom okne, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť Create a new Xcode project.

Vyberte možnosť macOS(1.) > Application > Command Line Tool (2.) a kliknite na Next.

Prichádza časť, kde pomenujeme náš nový projekt. Doplňte meno (napr. example) a indentifikátor organizácie
(napr. PB071). Identifikátor organizácie môže byť ľubovolný výraz, má význam až pri väčších projektoch. Spojenie mena a identifikátora vytvorí BundleID, ktoré bude unikátnym ID vašej aplikácie.

Ako jazyk zvolte C. Kliknite na Next.

Xcode pre Vás automaticky vytvoril projekt s názvom example, a s ukážkovým main.c súborom, obsahujúcim základný Hello World program. Ten sa dá preskúmať po kliknutí na súbor main.c v záložke example (1. krok).

Tento súbor je taktiež skompilovateľný a následne spustiteľný. Kliknite na ikonku pre “Run” (2. krok). Aplikácia spustí automaticky Build a následne Run. Po úspešnom zbehnutí programu sa dole vpravo v Debug area zobrazí výstup programu a informácia o exit code. V tomto prípade exit code: 0 znamená, že program sa ukončil bez problémov.

###

Nastavenie Working Directory

Samotný beh programu prebieha v špeciálnej zložke, ktorú defaultne vygeneruje Xcode. Tomuto sa chceme vyhnúť v prípade, že naša aplikácia načítava súbor, a teda chceme sami nastaviť, kde bude program spustený - chceme nastaviť tzv. working directory.

Pre nastavenie working directory nájdite v hornej lište položku Product. Otvorte Product > Scheme > Edit Scheme…

V otvorenom okne, v pravom menu vyberte možnosť Run (1.), následne v hornej lište vyberte záložku Options(2.).
Zašktnite box pri Working Directory - Use custom working directory a nastavte požadovanú cestu na tú, v ktorej sa má program spustiť. Pre potreby tohto predmetu to bude pravdepodobne priečinok, v ktorom sa nachádza súbor main.c.