Inštalácia

Je veľmi pravdepodobné, že Xcode už máte nainštalovať automaticky, to však neznamená, že máte najnovšiu verziu, Xcode 8.
Tá pre potreby tohto predmetu nie je potrebná, avšak tutoriál je písaný pre Xcode 8, takže niektoré časti nemusia presne sedieť s poskytnutými obrázkami v tutoriáli.

Otvorte App Store, a vyhľadajte Xcode. Následne ho nainštalujte.

Malo by sa otvoriť okno pre súhlas s licenčnými podmienkami, a následne by sa Xcode mal nainštalovať a spustiť.

Pokračujte ďalej na Spustenie projektu.