Pridanie súborov do projektu

Nie vždy bude stačiť vytvoriť len jeden súbor obsahujúci všetkú funkcionalitu. Preto funkcie rozdelujeme do viacerých súborov.

V jazyku C platí, že vytvárame vždy hneď dva súbory, jeden s príponou .h, druhý s príponou .c.
Súbor s príponou .h označujeme ako hlavičkový a obsahuje deklarácie funkcií, ktoré sú v súbore s príponou .c implementované.

Do samotného programu potom includneme už len hlavičkový súbor, napríklad hlavičkový súbor stdio.h includneme pomocou direktívy #include <stdio.h>.

Na vytvorenie nového súboru kliknite na priečinok, v ktorom chcete súbor vytvoriť a vyberte New File…

Z ponúknutých možností vyberte C File. Kliknite na Next.

Definujte meno pre súbor (1). Zaškrtnite, že chcete vytvorit aj hlavičkový súbor (2).
(Vo väčšine prípadov ho budete chcieť vytvoriť.) Kliknite na Next.

Vo Vami vybranom priečinku by sa mali objaviť novovytvorené súbory. Všimnite si, že hlavičkový súbor obsahuje

#ifndef example_h
#define example_h
...
#endif/* example_h */

Tieto riadky majú svoj význam, tak ich prosím nemažte.