Nastavenie kompilačných parametrov

Aby ste dostávali rovnaké warningy a errory, aké produkuje gcc/Kontr, je nutné pridať pridať k vašej kompilácii rovnaké warning options, ako sú nastavené v Kontr. V tomto predmete budeme používať nasledovné warning options : -std=c99 -pedantic -Wall -Werror.

V bočnom menu projektu kliknite na súbor example, reprezentujúci aplikáciu (1. krok). Vyberte záložku Build Settings(2.) a do panelu pre hladanie napíšte flags(3.). V nájdených výsledkoch nájdite možnosť Other C Flags(4.), dvojklikom otvorte okno na vloženie a vložte vyššie spomínané options: -std=c99 -pedantic -Wall -Werror

Ako test, že ste options nastavili správne, otvorte súbor main.c a do funcie main pridajte nasledovný riadok:

int variable = 0;

Je jedno, či bude tento riadok vložený pred, alebo po funcii printf. Kliknite na ikonku pre Run. Vaša aplikácia by mala zahlásiť Build failed a vysvietiť sa pridaný riadok s informáciou o vytvorení nepoužitej premennej.