Inštalácia Qt na macOS

Inštalačný súbor si stiahnite na tejto stránke. Kliknite na Download Now.

Otvorte stiahnuty súbor dvojklikom.

Dvojklikom na zelenú ikonku Qt otvorte aplikáciu pre inštaláciu Qt creatoru (1). Kliknutím na Open potvrďte jej otvorenie (2).

Otvoril sa vám sprievodca inštaláciou. Kliknite na Continue.

Inštalátor Vám v ďaľšom kroku ponúkne registráciu, ktorá nie je povinná a je možné ju preskočiť. V prípade, že sa rozhodnete túto možnosť využiť, účet Vám poslúži na prihlasovanie sa do Qt Wiki a Qt Fóra.

Pokračujte dalej inštaláciou (výber súboru pre inštaláciu, …), až kým sa nedostanete k časti výberu komponentov, ktoré sa majú nainštalovať, viď obrázok nižšie. Rozbalte Qt 5.8 a vyberte jedinú možnosť a to macOS**. **Pokračujte ďalej.

Počkajte, kým sa stiahnú potrebné súbory pre inštaláciu. Táto časť môže zabrať dlhší čas. Po dokončení inštalácie môžete spustiť Vaše novo nainštalované IDE.


title: “Kam ďalej “ show_toc: false —

Po nainštalovaní nástrojov Qt Creator a CMake môžete otvárať projekty definované súbormi CMakeLists.txt. Tieto projektové súbory sú dodané pre úlohy na cvičenia. Pre vlastné úlohy si projekty musíte vytvárať sami. Pokračujte v návode importovaním projektu.

Pridanie CMake do Qt

Najprv sa uistite, že máte nainštalovaný CMake, napríklad pomocou toho, že do terminálu napíšete:

which cmake

Ak nie, CMake si nainštalujte napríklad podľa návodu.

Otvorte aplikáciu. V hornom menu vyberte možnosť Qt Creator &gt Preferences… &gt Build & Run &gt CMake a vyberte možnosť Add.

Ako meno zvolte ľubovoľný identifikátor pre CMake, pokojne nechajte pôvodný. Do path vložte cestu, ktorú vám povie terminál po zadaní

which cmake

Pridanie Kompilátoru do Qt

V tomto predmete budeme používať kompilátor gcc. Uistite sa preto najprv, že tento kompilátor máte, napríklad napíšte do terminálu:

which gcc

V opačnom prípade si ho nainštalujte.

Otvorte aplikáciu. V hornom menu vyberte možnosť Qt Creator &gt Preferences… &gt Build & Run &gt Compilers a skontrolujte, že vo výbere sa gcc nachádza.

Následne otvorte záložku Kits a skontrolujte, že Váš Kit má ako defaultný kompilátor pre C práve gcc.

Ak nie, odporúčam vytvoriť nový Kit. V záložke Kits kliknite na Add a novo pridaný Kit vyplňte nasledovne.

Otvorenie projektu pomocou CMakeListu

Predpokladajme súbor main.c a k nemu príslušný CMakeList.txt. Tento projekt chceme naimportovať do Qt.

Otvoríme aplikáciu a vyberieme možnosť Open Project, a vyberieme súbor CMakeList.txt. Následne vyberieme, ktorý Kit chceme použiť. Príklad predpokladá, že bol vytvorený nový Kit s menom MyKit.

Vyplňte možnosti podľa príkladu a kliknite na Configure Project: