Důležité!

Pozorně si přečtěte pokyny k výuce během rektorského volna!

Import projektu

  1. Vyberte v menu File → Open File or Project alebo Open Project v úvodnej obrazovke:

  2. Zvoľte CMakeLists.txt projektu.

  3. Ak ste postupovali správne podľa návodov, budete mat minimálne kit s gcc(MinGW pre Windows). Zvoľte gcc/MinGW kit a pokračujte s Configure Project.

Pridávanie nových súborov

  1. Pre pridanie nového súboru do projektu zvoľte v menu File → New File or Project:

  1. Z templatov vyberte C++ → C++ Source/Header - source pre zdrojový .c súbor a header pre hlavičkový .h súbor:

  1. Pomenujte svoj súbor a umiestnite ho tam, kde sa nachádza Váš projekt(kde máte CMakeLists.txt):

  1. Zvoľte projekt, do ktorého má byť pridaný. Ak ste na začiatku už zvolili projekt, tak bude prednastavený. Môžete tiež rovno tento súbor pridať do git repozitára. Qt Creator potom vykoná príkaz git add vas_subor.

Kam ďalej

Pokračujte: