Kompilácia

Ak ste postupovali podľa návodu pri inštalácií, Qt Creator automaticky nájde všetky potrebné nástroje(kompilátor, debugger, CMake, …) a vytvorí z nich použiteľné Kity.

Kit

Je termín, ktorý Qt Creator používa na označenie zoskupenia nástrojov slúžiacich na:

  • otvorenie projektového súboru(CMake pre súbory CMakeLists.txt),
  • kompiláciu projektu(gcc/MinGW),
  • debuggovanie(gdb).

V menu Tools → Options → Build & Run môžete pridávať nové Kity alebo upravovať existujúce. Po inštalácii by ste mali skontrolovať, že Qt Creator automaticky pripravil použiteľný kit s nástrojmi: gcc/MinGW, gdb a CMake.

v Predmete PB071 sa na Windowse bude primárne používať MinGW. V predmete PB161 je odporúčaný kompilátor MSVC.

V prípade, že nebudete mať žiadny alebo chybný Kit(ukazuje warning alebo error značku pri názve), skontrolujte si postup inštalácie podľa návodu a prípadne sa obráťte na cvičiaceho.

Otvorenie projektu

Otvorte projekt pomocou File → Open Project… . Zvoľte CMakeLists.txt súbor. Po otvorení je projekt nájditeľný aj vo Welcome obrazovke Qt Creatora v kategórii Recent Projects.

Pri otváraní sa Qt Creator opýta, ktoré Kity chcete použiť na prácu. Vystačíte si s jediným vyššie spomenutým.

Spustenie

Pred spustením si skontrolujte nastavenie Run in terminal v Projects → Run. Toto nastavenie je vhodné na testovanie aplikácie, tak ako sa reálne mimo editora spustí. Spúšťanie v editore je niekedy neprehľadné a nepraktické, hlavne pri zadávaní vstupu.

Následne stačí kliknúť na ikonku spustenia/kompilácie. Pri spustení sa automaticky skompilujú zmeny prevedené od poslednej kompilácie. Ak nastanú pri kompilácii chyby, budú zobrazené v okne 4 Compile Output. Pri dvojitom kliknutí na jednotlivé chybové hlášky budete presmerovaný na súbor a riadok, kde kompilačná chyba nastala.

Ak projekt generuje viacej spustiteľných súborov, kliknutím na ikonku nad ikonkou spustenia programu môžete vybrať tú, ktorú chcete spustiť.

Kam ďalej

Po úspešnom prejdení tohoto návodu pokračujte debuggovaním aplikácie.