Windows a Dr. Memory

Inštalácia

 1. Stiahnite si inštalátor z adresy https://github.com/DynamoRIO/drmemory/releases/download/release_1.11.0/DrMemory-Windows-1.11.0-2.msi.
 2. Spustite a postupujte inštalátorom.

Podpora pre Qt Creator/MinGW

Binárne súbory vyprodukované kompilátorom MinGW(odporúčaný a používaný v tutoriáloch) su závislé na nietkorých jeho knižniciach(.dll súbory) bez ktorých sa program nespustí. Tieto .dll súbory môžete buď skopírovať k Vášmu .exe programu alebo povedať systému, kde sa nachádzaju, čo je tá jednoduchšia cesta. Ak ste nemenili cestu inštalácie, MinGW knižnice sa budú nachádzať v C:\Qt\5.8\mingw53_32\bin.

Použitie

 1. Spustite PowerShell.
 2. Pomocou príkazu cd zanavigujte sa do priečinka so skompilovaným programom. Qt Creator vytvára zložku build-{projekt} vedľa folderu projektu a v nej ďalej rozdeluje na Debug a Release, pričom zvoliť by ste mali Debug.
 3. Zavolajte príkaz drmemory nazov-suboru.exe, aby ste spustili Dr. Memory nad Vaším programom.

Pre program:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
	int *a = malloc(100);

	printf("%d", *a);

	return 0;
}

Bude výstup:

~~Dr.M~~ Error #1: LEAK 100 direct bytes 0x01350860-0x013508c4 + 0 indirect bytes
~~Dr.M~~ # 0 replace_malloc        [d:\drmemory_package\common\alloc_replace.c:2576]
~~Dr.M~~ # 1 main             [c:\users\matus\documents\visual studio 2017\projects\consoleapplication1\consoleapplication1\main.c:5]
~~Dr.M~~
~~Dr.M~~ ERRORS FOUND:
~~Dr.M~~    0 unique,   0 total unaddressable access(es)
~~Dr.M~~    0 unique,   0 total uninitialized access(es)
~~Dr.M~~    0 unique,   0 total invalid heap argument(s)
~~Dr.M~~    0 unique,   0 total GDI usage error(s)
~~Dr.M~~    0 unique,   0 total handle leak(s)
~~Dr.M~~    0 unique,   0 total warning(s)
~~Dr.M~~    1 unique,   1 total,  100 byte(s) of leak(s)
~~Dr.M~~    0 unique,   0 total,   0 byte(s) of possible leak(s)
~~Dr.M~~ ERRORS IGNORED:
~~Dr.M~~    8 potential error(s) (suspected false positives)
~~Dr.M~~     (details: C:\Users\matus\AppData\Roaming\Dr. Memory\DrMemory-ConsoleApplication1.exe.7832.000\potential_errors.txt)
~~Dr.M~~   17 unique,  29 total,  6064 byte(s) of still-reachable allocation(s)
~~Dr.M~~     (re-run with "-show_reachable" for details)
~~Dr.M~~ Details: C:\Users\matus\AppData\Roaming\Dr. Memory\DrMemory-ConsoleApplication1.exe.7832.000\results.txt

Najpodstatnejší je pre nás riadok, ktorý dáva informáciu o presnom riadku kódu a súbore, kde sa alokuje nedealokovaná pamäť. (main.c, riadok č. 5)

~~Dr.M~~ # 1 main [c:\users\matus\documents\visual studio 2017\projects\consoleapplication1\consoleapplication1\main.c:5]

title: “Kam ďalej” show_toc: false —

Po vytvorení programu a odchytení všetkých chýb, je žiadúce aby ste daný kód aj zdokumentovali. Pokračujte tutoriálom na dokumentovací nástroj Doxygen.