Valgrind na macOS

Ak máte novšie verzie operačného systému macOS (Sierra a vyššie), doporučujeme Vám skúsiť radšej Dr.Memory.

V opačom prípade máte tri možnosti:

  • Ak ste si nainštalovali alebo nainštalujete Homebrew, otvorte terminál a napíšte:
brew install valgrind

Pozor! Ak máte nainštalovanú verziu OS X Sierra a vyššie, je možné, že brew zlyhá s hláškou

versions newer than El Capitan due to an upstream incompatibility.
Error: An unsatisfied requirement failed this build.

V tomto prípade použite druhú možnosť inštalácie.

  • Ak Homebrew nemáte, stiahnite si inštalačnú binárku pre Valgrind.

Pozor! limited support for 10.11 and 10.12

Otvorte stiahnutý súbor a dekomprimujte ho.

Na vzniknutý priečinok kliknite pravým klikom a vyberte možnosť Get Info.

V otvorenom okne zistíte, kde máte súbor uložený.

Otvorte terminál.

V príklade je cesta k priečinku : /Users/Kejsty/Downloads/valgrind/ a názov priečinku valgrind-3.12.0

Napíšte:

cd /Users/Kejsty/Downloads/valgrind/valgrind-3.12.0
./configure
make

A dúfajte, že všetko prebehne v poriadku. Ak nie, skúste tretiu možnosť:

  • Otvorte terminál a presuňte sa (pomocou cd {directory}) na miesto, kam chcete Valgrind stiahnuť.

Postupne aplikujte nasledovné príkazy v termináli:

curl -OL http://ftpmirror.gnu.org/autoconf/autoconf-2.69.tar.gz
tar -xzf autoconf-2.69.tar.gz 
cd autoconf-2.69
./configure && make && sudo make install
cd ..

curl -OL http://ftpmirror.gnu.org/automake/automake-1.14.tar.gz
tar -xzf automake-1.14.tar.gz
cd automake-1.14
./configure && make && sudo make install
cd..

curl -OL http://ftpmirror.gnu.org/libtool/libtool-2.4.2.tar.gz
tar -xzf libtool-2.4.2.tar.gz
cd libtool-2.4.2
./configure && make && sudo make install
cd ..

svn co svn://svn.valgrind.org/valgrind/trunk valgrind
cd valgrind
./autogen.sh
./configure -disable-tls --enable-only64bit --build=amd64-darwin 
make
sudo make install 

Prvé tri balíčky vám umožnia spustiť skript autogen.sh, ktorý nakonfiguruje prostredie a pripraví ho pre kompiláciu.
svn://svn.valgrind.org/valgrind/trunk obsahuje najnovšiu binárku pre Valgrind.