Git

V tomto predmete (ale aj iných, napr. PB161 alebo PB162) je odovzdávanie domácich úloh riešené cez verzovací systém git a fakultný gitlab.

Pre vás má git aj ďalšie výhody:

  • nemusíte riešiť zálohu súborov (súbory sú aj mimo Vášho počítača, v prípade fakultného gitlabu sú zálohované pravidelne na pásku)
  • nemusíte riešiť to, že ste si prepísali niečo, čo ste nechceli (zálohujú sa všetky verzie, které chcete a je možné se k nim neskôr vrátiť)
  • môžete sa vrátiť do ľubovoľnej verzie Vášho kódu (ktorá je funkčná, ktorá obsahuje zmazané súbory…)
  • súbory máte k dispozícii na viacerých miestach naraz (školský PC, notebook, domáci PC…)
  • naučíte sa používať niečo, čo sa v praxi (vo veľkej miere) používa

Veľké výhody má používanie verzovacieho softwaru v skupine:

  • súbežná práca viacerých ľudí s rovnakými zdrojákmi
  • práca s aktuálnymi zdrojovými súbormi (nemusíte zisťovať mailom, kto má aktuálnu verziu a kto posledný urobil zmeny)
  • možnosť práce “offline” (úpravy, ktoré nenahrávate na server, neblokujú ostatných vývojárov - pri následnom nahrávaní sa zmeny spoja)
  • vytváranie nezávislých vývojárskych vetiev

V ďalších kapitolách sú uvedené jednoduché postupy pri práci s gitom.

Podrobnejší návod v angličtine git (archlinux fórum), ktorý je však nad rámec tohto predmetu.

Rozcestník: