Začiatok semestra

Po inštalácii gitu je potrebné sa prihlásiť na fakultný gitlab.

Na odovzdávanie úloh si budete musieť vytvoriť repozitár pb071 a v nastaveniach (ozubené koliesko vpravo hore) v Members → Add a new member to pb071nastaviť používateľovi Kon Tr práva Reporter.

Každá úloha bude pozostávať z adresáru s názvom úlohy (napr hw01 alebo hw02) a v ňom súbory ktoré budú popísané v zadaní.

pb071
├── hw01
│  ├── main.c
│  ├── main.h
│  ├── nieco.c
│  └── nieco.h
└── hw02
  ├── main.c
  ├── main.h
  ├── nic.c
  └── nic.h

Nezabudnite, že projekt musí byť private. V nastaveniach Edit project → Project Visibility:private https://gitlab.fi.muni.cz/xlogin/pb071/edit

Viac informácií o fakultnom gitlabe nájdete na stránke https://gitlab.fi.muni.cz

(Dobrovoľné) vytvorenie SSH kľúča

Oficiálny návod, po nastavení ssh kľúča, pri zmenách sa nebude od Vás vyžadovať xlogin a heslo (pri git pull, git push), ale na autentizaciu sa použije asymetrický kľúč.