Doxygen inštalácia na macOS

Máte dve možnosti:

  • Ak ste si nainštalovali alebo nainštalujete Homebrew, otvorte terminál a napíšte:

brew install doxygen
  • Ak Homebrew nemáte, stiahnite si inštalačný balíček pre Doxygen.

V dolnej časti vyhladajte distribúciu pre Mac OS X, a stiahnite si ju.

Otvorte stiahnutý súbor. Na inštalačný súbor Doxygen kliknite pravým a vyberte možnosť Open.

Pozor! Táto kombinácia **nie je **ekvivalentná obyčajnému otvoreniu súboru dvojklikom! Dokončite inštaláciu.


title: “Kam ďalej” show_toc: false —

Pokračujte napísaním dokumentácie pre Váš kód.