Písanie dokumentácie

Doxygen podporuje niekoľko formátov, v ktorých je možné dokumentáciu písať. V tomto tutoriále sa obmedzíme na formát JavaDoc. Dokumentácia sa píše iba do .h súborov!

Súbor

V každom súbore začnite jeho opisom, názvom a autorom:

/**
 * @brief  description of the file
 * @file  name.h
 * @author TutorialMaster
 */

Funkcia

Pre zdokumentovanie funkcie sa používa:

 • @brief pre opis funkcie
 • @param pre zadefinovanie parametra
 • @return pre opis toho, čo funkcia vracia
/**
 * @brief sums two elements
 * @param a   first summand
 * @param b   second summand
 * @return sum of two elements
 */

Structure, Enum

Pre zdokumentovanie jednotlivých prvkov vo výčtovom type(Enum) alebo štruktúre, sa používa syntax: ** /**< opis prvku */ **

/**
 * @brief Doubly linked list node.
 */
typedef struct node
{
  struct node *prev; /**< previous node    */
  struct node *next; /**< next node      */
  void    *data; /**< pointer to node data */
} node_t;

typedef enum mode
{
  Read  = 1, /**< read a file or list contents of a directory */
  Write  = 2, /**< modify a file or directory entries     */
  Execute = 4 /**< execute a file or enter a directory     */
} mode_t;

Kam ďalej

Pokračujte vygenerovaním dokumentácie.