Použitie

V PB071 sa odporúča používať Qt Creator, kde typicky len otvoríte dodaný súbor CMakeLists.txt. Pre pokročilých/zvedavých je však priložený návod aj pre command line.

Qt Creator

Pokračujte návodom na Qt Creator.

Command line

 1. Spustite command line(PowerShell, Bash, …)
 2. Vytvorte folder príkazom mkdir, kde sa bude program kompilovať:
  • folder, kde je zdrojový kód nesmie byť rovnaký ako folder, kde sa bude program kompilovať,
  • folder so zdrojovým kódom musí obsahovať CMakeLists.txt .

  Typicky sa volí vedľa foldera s kódom, napríklad pre hw01 to bude vyzerať približne takto:

  PS C:\Users\MatusT\Documents\Projects\pb071-homeworks> mkdir hw01-build
  PS C:\Users\MatusT\Documents\Projects\pb071-homeworks> dir
  Mode        LastWriteTime     Length Name
  ----        -------------     ------ ----
  d-----    2/17/2017 12:39 PM        hw01
  d-----    2/17/2017  1:30 PM        hw01-build
  
 3. Pomocou príkazu cd sa presuňte tam, kde chcete program skompilovať (napr. hw01-build):

  PS C:\Users\MatusT\Documents\Projects\pb071-homeworks> cd hw01-build
  PS C:\Users\MatusT\Documents\Projects\pb071-homeworks\hw01-build>
  
 4. Zavolajte príkaz cmake s parametrom cesty k zdrojovému kódu (napr. cmake ../hw01/). Výstup by mal byť podobný, ako tu uvedený:

  PS C:\Users\MatusT\Documents\Projects\pb071-homeworks\hw01-build> cmake ../hw01/
  ...
  -- Build files have been written to: C:/Users/MatusT/Documents/Projects/pb071-homeworks/hw01-build
  
 5. Zavolajte príkaz make na Linuxe/macOS. Na Windows otvorte vygenerovaný .sln súbor vo Visual Studio.

Kam ďalej

Pokračujte návodom na Qt Creator, alebo ak ste zvládli kompiláciu cez command line a nechcete používať IDE, preskočte na Valgrind a Dr. Memory.