Inštalácia CMake na Windows

  1. Stiahnie si inštalátor zo stránky https://cmake.org/files/v3.7/cmake-3.7.2-win64-x64.msi

  2. Spustite inštalátor a postupujte

  3. Prijmite licenčné podmienky

  4. Pridajte CMake do premennej PATH - to Vám umožní spúšťať CMake z konzole a tiež spôsobí, že iné nástroje automaticky nájdu CMake

  5. Nainštalovať môžete kam chcete, odporúčané je nechať prednastavenú cestu

  6. Spustite inštaláciu


title: “Kam ďalej” show_toc: false — Po úspešnom nainštalovaní CMake, pokračujte návodom na jeho použitie.