Inštalácia Cmake na OS X

  • Ak nemáte nainštalovaný Homebrew, môžete si stiahnuť inštalačný balíček pre Cmake TU.

  • Ak máte nainštalovaný Homebrew:

Otvorte terminál, a postupujte nasledovne

brew install cmake

Je pravdepodobné, že brew nepridal cmake do vašej PATH. Otvoríme teda súbor .bash_profile a pridáme cmake do vašej PATH.

cd
nano .bash_profile

Otvorí sa súbor .bash_profile pripravený pre editovanie. Ak už tento súbor niečo obsahuje, nemažte to.
Do súboru vložte nasledovný riadok (stačí bežným skopírovaním).

export PATH="/usr/local/Cellar/cmake/3.7.2/bin:$PATH"

Stlačte ctrl + o, následne Enter, na potvrdenie uloženia zmien. Potom stlačte ctrl+x, čím opustíte súbor a jeho editovanie.

Pred použitím cmake otvorte nové okno.