Inštalácia CMake na Linux

Ukážkové distribúcie

V tejto časti sú uvedené príkazy inštalujúce CMake pre jednotlivé distribúcie.

Ubuntu 16.10

sudo apt install cmake

Fedora 25

sudo dnf install cmake

title: “Kam ďalej” show_toc: false — Po úspešnom nainštalovaní CMake, pokračujte návodom na jeho použitie.