CMake

Aby netrebalo pre každý jeden program, ktorý chcete vygenerovať z Vašich zdrojových kódov, písať dlhý príkaz so zoznamom všetkých súborov, existujú tzv. build systémy. V PB071 budete používať na tento účel CMake, ktorý Vám umožní v jednom súbore zadefinovať informácie typu:

  • ako sa má program skompilovať,
  • z ktorých súborov sa má skompilovať,
  • koľko binárnych a knižničných(.dll/.so) súborov má vygenerovať.

Každému projektu/úlohe bude zodpovedať jeden opisný súbor s názvom CMakeLists.txt. Tento súbor potom vedia čítať aj jednotlivé IDE.

Rozcestník: