Xcode

Instalace Xcode

 1. Zkontrolujte, že máte dostatečně aktuální verzi macOS (10.13 je dobrá) a alespoň 10GB volného místa na disku.

 2. Nainstalujte si Xcode 10 z Appstoru.

  appstore

Vytvoření nového projektu

 1. Vytvořte nový "projekt"

  new project
 2. V sekci macOS vyberte „Command line tool“

  cli
 3. V možnostech pojmenujte nový projekt a zvolte jazyk C.

  project
 4. Xcode vytvoří jednoduchý main.c,

  sample

  který můžete spustit:

  run

Vytvoření projektu s CMake

V předmětu budeme ke kompilaci používat nástroj cmake. Je to překvapivě mocný nástroj, který dokonce umí vytvořit Xcode projekt (vysvětleno v CMake Tutorial – Chapter 2: IDE Integration).

Použití

$ mkdir xcode      # nacházíme se ve složce hw01 s dodaným CMakeLists.txt
$ cd xcode       # přesuneme se do vytvořené složky `xcode`
$ cmake -G "Xcode" ..  # necháme cmake vytvořit xcode projekt

V Xcode pak zvolte Open another project a namiřte ho na hw01.xcodeproj ve složce xcode.

Vygenerovaný projekt vypadá takto:

cmake

Co to dělá?

 • ALL_BUILD toto skompiluje všechny cíle, v případě hw01 pouze jeden

 • ZERO_CHECK tento magický cíl znovu načte CMakeLists.txt a updatuje projekt

 • hw01 je naše spustitelná binárka, která je v CMakeLists.txt nastavena pomocí add_executable

Proč to chcete?

Všimněte si varování na řádku s main funkcí − díky nastavení flagů v CMakeLists.txt si Xcode uvědomil, že vám taková signatura funkce u kontru neprojde.

Pokud vás nezajímá s jakými parametry se hw01 spustí, tak tam nemá argc (počet argumentů) a argv (seznam textových argumentů) co dělat a musíte je nahradit.

int main(void) { /* ... */ }	// správný main nepoužívající parametry z příkazové řádky

Tento postup je považován za jednodušší než ruční nastavování Xcode.