Přejít na:

Chybovat je lidské, ale nepoučit se z chyb a neopravovat je „cestou do pekel“. Jaká jsou typografická pravidla v národních kulturách (americká a britská se například liší) a jazycích jste slyšeli na přednášce a najdete je kodifikována v příslušných dokumentech (Chicago Manual of Style [US], The Oxford Library of English Usage [UK], Duden [GE], Pravidla českého pravopisu nebo Typografický manuál [CZ]). Krom znalosti pravidel je ještě třeba získat dovednost chyby rozpoznat a vyznačit (jednoznačným způsobem pro sazeče nebo pro sebe).

Pro vyznačování oprav v dokumentech existují zaužívaná pravidla, se kterými je vhodné se seznámit:

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky

Praktické úkoly k procvičení [nepovinné]

Přejít: navigace | na začátek stránky | na konec stránky