PB029 Elektronická příprava dokumentů

Rozsah

2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.

Vyučující

Po absolvování tohoto kursu bude student schopen aplikovat základní principy, algoritmy a techniky tvorby dokumentů, využít je při svém studiu a (týmové) publikační činnosti (příprava skript, prezentačních materiálů, psaní bakalářské/diplomové/disertační práce, dokumentace programu apod.). Student se bude schopen orientovat v moderních publikačních technologiích a formátech a prakticky pracovat se software pro tvorbu elektronických dokumentů.