1 --- s-bibtexem.tex	2014-11-10 13:16:54.972479344 +0100
 2 +++ s-biblatexem.tex	2014-11-10 13:16:54.974479331 +0100
 3 @@ -5,8 +5,14 @@
 4 \usepackage[czech]{babel}
 5 \usepackage[latin2]{inputenc}
 6 \usepackage[T1]{fontenc}
 7 -\bibliographystyle{unsrt} % Bibliografie bude BibTeXem generovaná s použitím
 8 -             % stylu unsrt.
 9 +\usepackage[backend=biber,
10 +      style=alphabetic,
11 +      maxnames=5,
12 +      alldates=iso8601]{biblatex} % Seznam literatury bude vygenerován 
13 +                    % BibLaTeXem.
14 +\addbibresource{databaze-literatury.bib} % Seznam literatury bude vygenerován 
15 +                     % ze zdrojů umístěných v souboru 
16 +                     % databaze-literatury.bib.
17 % Konec preambule.
18 
19 % Začátek dokumentu.
20 @@ -18,9 +24,7 @@
21   i~nějakou poznámku, např. číslo strany.~\cite[strana 26]{chicago-manual} 
22   Citovat můžeme i~více zdrojů najednou.~\cite{inbook-full, article-full}
23 
24 -\bibliography{databaze-literatury} % Vysadí seznam z dokumentu odkazovaných 
25 -                  % citací. Seznam bude vygenerován BibTeXem 
26 -                  % ze zdrojů umístěných v souboru 
27 -                  % databaze-literatury.bib.
28 +\printbibliography[heading=bibintoc] % Vysadí seznam z dokumentu odkazovaných 
29 +                   % citací.
30 \end{document}
31 % Konec dokumentu.