Počítačové systémy a zpracování dat

Garant: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Obor počítačové systémy a zpracování dat orientuje studenta na znalost architektur, principů, metod navrhování a provozu systémů dle konkrétního zaměření. Zaměření Bezpečnost informačních technologií orientuje studenta především na znalosti bezpečnostních principů a technologií. Absolvent je schopen působit především jako samostatný správce komplexně odpovědný za bezpečnost informačních systémů. Zaměření Databáze orientuje studenta na znalost architektury, principů a metod navrhování rozsáhlých integrovaných systémů pro zpracovaní dat. Absolvent je schopen působit především jako projektant databázových systémů, systémový programátor, nebo administrátor odpovědný za návrh a provoz databázových systémů. Zaměření Správa počítačových systémů orientuje studenta na znalost architektury, principů operací a zásad provozu počítačových systémů. Absolvent je schopen působit především jako systémový programátor, správce informačních systémů.

Požadavky

 • Splnit požadavky společného základu, přičemž je nutné absolvovat předmět PB151 a oba dva předměty PB161 a PB162 (nikoliv pouze jeden z nich).
 • Absolvovat všechny povinné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat nejméně 30 kreditů z povinně volitelných předmětů v jedné ze tří specializací.

Povinné předměty

 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • Povinně volitelné předměty, zaměření Bezpečnost informačních technologií:
  • IV054 Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols (5+2 kr.)
  • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
  • PV004 UNIX (2+2 kr.)
  • PV017 Řízení informační bezpečnosti (2+2 kr.)
  • PV062 Organizace souborů (2+2 kr.)
  • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
  • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
  • PV119 Základy práva pro informatiky (2+2 kr.)
  • PV120 Informační právo (2+2 kr.)
  • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)
 • Povinně volitelné předměty, zaměření Databáze:
  • IB031 Úvod do strojového učení (4+2 kr.)
  • IV054 Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols (5+2 kr.)
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
  • PV003 Architektura relačních databázových systémů (3+2 kr.)
  • PV004 UNIX (2+2 kr.)
  • PV062 Organizace souborů (2+2 kr.)
  • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
  • PV119 Základy práva pro informatiky (2+2 kr.)
  • PV120 Informační právo (2+2 kr.)
  • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)
  • PV211 Introduction to Information Retrieval (3+2 kr.)
 • Povinně volitelné předměty, zaměření Správa počítačových systémů:
  • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
  • PV004 UNIX (2+2 kr.)
  • PV062 Organizace souborů (2+2 kr.)
  • PV065 UNIX -- programování a správa systému I (2+1 kr.)
  • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
  • PV094 Technické vybavení počítačů (3+2 kr.)
  • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
  • PV175 Správa systémů MS Windows I (3+1 kr.)

Doporučení

Studentům plánujícím pokračování v magisterském studiu relevantních oborů silně doporučujeme absolvování předmětu MB204 (místo MB104) ve 2. semestru studia, obou předmětů PB161 a PB162 ve 3. semestru studia, předmětu PB138 ve 4.semestru studia a v neposlední řadě i výběr vhodného tématu bakalářské práce, jakožto i její kvalitní zpracování.

Doporučený průchod studiem

Zaměření Bezpečnost informačních technologií

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB111 Základy programování (4+2 kr.)
 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.) (MB204 Diskrétní matematika B (6+2 kr.))
 • PB071 Principy nízkoúrovňového programování (4+2 kr.)
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)

3. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty a gramatiky (4+2 kr.)
 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

4. semestr

 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PV062 Organizace souborů (2+2 kr.)
 • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

5. semestr

 • IB107 Vyčíslitelnost a složitost (3+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • PV017 Řízení informační bezpečnosti (2+2 kr.)
 • PV119 Základy práva pro informatiky (2+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (2 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

6. semestr

 • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
 • PV120 Informační právo (2+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (8 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

Zaměření Databáze

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB111 Základy programování (4+2 kr.)
 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.) (MB204 Diskrétní matematika B (6+2 kr.))
 • PB071 Principy nízkoúrovňového programování (4+2 kr.)
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)

3. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty a gramatiky (4+2 kr.)
 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

4. semestr

 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PV003 Architektura relačních databázových systémů (3+2 kr.)
 • PV062 Organizace souborů (2+2 kr.)
 • PV211 Introduction to Information Retrieval (3+2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

5. semestr

 • IB107 Vyčíslitelnost a složitost (3+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (2 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

6. semestr

 • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
 • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (8 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

Zaměření Správa počítačových systémů

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB111 Základy programování (4+2 kr.)
 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.) (MB204 Diskrétní matematika B (6+2 kr.))
 • PB071 Principy nízkoúrovňového programování (4+2 kr.)
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)

3. semestr

 • IB102 Automaty a gramatiky (4+2 kr.)
 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
 • PV094 Technické vybavení počítačů (3+2 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

4. semestr

 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PV062 Organizace souborů (2+2 kr.)
 • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

5. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • IB107 Vyčíslitelnost a složitost (3+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PV017 Řízení informační bezpečnosti (2+2 kr.)
 • PV065 UNIX -- programování a správa systému I (2+1 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • PV175 Správa systémů MS Windows I (3+1 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (2 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

6. semestr

 • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (8 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

Odpovědný kontakt: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.: Ji%C5%99%C3%AD%20Barnat%20%3Cprodekan(dot)prog%40fi(dot)muni(dot)cz%3E