EN

Plánované přerušení provozu IS MU

Důležité

V době od pátku 20. 7. 2018 16:00 do neděle 22. 7. 2018 22:00 probíhá plánovaná údržba Informačního systému Masarykovy univerzity na adrese https://is.muni.cz/.


kalendář

Aktuality

 • 20. 7. 2018 17:22zahájen export údajů z původního systému
 • 20. 7. 2018 16:00spuštěno řízené ukončení provozu systému
 • červenec 2018probíhá testování nového systému
 • červen 2018probíhá instalace nového systému
 • 31. 5. 2018dodány hlavní servery
 • 16. 3. 2018zahájena veřejná zakázka na dodávku hlavních serverů
 • září 2017zahájeny práce na projektu pro pořízení technického vybavení


Otázky a odpovědi

 • Proč dochází k odstávce?

  Důvodem pro takto rozsáhlé omezení je kompletní modernizace původních centrálních serverů pro ukládání dat, kterou není možné na rozdíl od většiny jiných prací provádět za chodu systému. Ostatní servery určené pro běh aplikací ISu a ukládání nestruktorvaných dat (dokumentů, videa, ...) budou do provozu zavedeny následně během léta a podzimu.

 • Co přesně nebude fungovat?

  Zejména nebude možné pracovat s webovými stránkami IS MU na adrese https://is.muni.cz/ a to včetně autentizované části, kam se uživatelé hlásí svým učem nebo přezdívkou a heslem. Nebude možné ani přistupovat k poštovním schránkám adres tvaru učo@mail.muni.cz pomocí internetového prohlížeče ani pomocí poštovního klienta. Naopak přihlašování do počítačových učeben a jiných systémů MU by mělo zůstat v provozu dle příslušných provozních řádů.

 • Proč je nutné servery modernizovat?

  V současné době zajišťují funkci serverů pro ukládání a zpracování dat různé počítače, některé z roku 2012, které jsou již za hranicí faktické životnosti. Od doby jejich nasazení ale vzrostl jak počet pravidelných uživatelů, tak počet různých operací prováděných v rámci systému. Zejména však došlo k dalšímu rozvoji stávajících aplikací pro elektronickou podporu výuky a studijní administrativy a také k přidání nových agend, které významně rozšiřují původní zaměření, ale znamenají velkou zátěž pro počítače. Pro provoz těchto aplikací a jejich rozvoj již nezbývají volné kapacity. Více o rozvoji je popsáno v novinkách a článcích o Informačním systému.

 • Proč je nutné kvůli modernizaci systém vypnout?

  Údaje v IS MU nejsou uloženy jako běžné dokumenty, se kterými pracujeme na svých osobních počítačích. Je to proto, aby bylo možné k nim rychle přistupovat a měnit je najednou tisíci osob doslova z celého světa. Pro přesun na nové počítače není proto možné použít běžné kopírování, ale data je nutné uložit novým způsobem tak, aby byly využity nové vlastnosti serverů a došlo k maximálnímu navýšení výkonu. Tato konverze dat je velmi výpočetně náročná. Trvá proto několik desítek hodin a během ní není možné v systému provádět žádné změny, aby nedošlo k porušení již převedených údajů.

 • V čem jsou nové počítače lepší?

  Nové počítače přináší vylepšení hned na několika úrovních. V první řadě se jedná o počítače s vyšší rychlostí procesorů a celkově vyšším výpočetním výkonem. V posledních letech však vývoj rychlostí procesoru není jedinou důležitou inovací. Nové servery proto obsahují mimořádně rychlou operační paměť nutnou pro uložení dat během výpočtu, která je dostatečně veliká pro uložení všech strukturovaných dat v systému.

 • Bude tedy IS rychlejší?

  Nová konfigurace systému se bohužel neprojeví hned po ukončení odstávky. Bude trvat několik týdnů až měsíců, než dojde k optimalizaci všech komponent. Zároveň některé servery budou do provozu přidány později dle jejich skutečného dodání, nastavení a otestování.

 • Co když nebude něco fungovat?

  Nová konfigurace je a ještě bude před nasazením do provozu plně testována. Mohou se však dle zkušeností z předchozích let objevit nové a dosud neznámé problémy, které není technicky možné odhalit dopředu. Proto jsou vyčleněny kapacity pro případnou opravu chyb i po přechodu na nový systém ještě během prázdnin i později. K podobným transformacím došlo úspěšně již v letech 2004, 2006, 2007, 2011 a 2015. Proto je také důležité, aby k modernizaci systému došlo o prázdninách.

 • Není to celé zbytečně drahé?

  Vyšší výkon a dostupnost centrálních počítačů samozřejmě znamenají také vyšší náklady na pořízení než u běžného počítače. Těchto kritických serverů je ale omezené množství a zároveň jsou vždy využity všemi uživateli systému. Celkově pořizovací náklady na centrální servery představují částku nižší než pouze cca 16 Kč na jednoho aktivního uživatele ročně.

 • Co se stane se starými počítači?

  Staré počítače budou schopny ještě po nějakou dobu fyzicky zvládnout alespoň omezený provoz systému. Budou proto sloužit jako záložní servery pro případ, kdyby došlo například ke zničení všech nových serverů, ne jen některého z nich. Zároveň mohou být použity pro některé méně důležité funkce systému.

 • Kde celá akce proběhne?

  Modernizace serverů bude probíhat v Datacentru Fakulty informatiky MU na Botanické ulici v Brně.

 • Jaké jsou přesné technické parametry?

  Všechny servery disponují celkem 392 procesorovými jádry, 8,4 TB operační paměti, 6,4 TB rychlých paměťových modulů typu NVMe a více než 1 PB diskové kapacity.

Děkujeme všem uživatelům IS MU za pochopení.

Vývojový tým IS MU, Fakulta informatiky MU