Praktické informace pro zaměstnance

Na tuto stránku budou postupně vkládány praktické informace týkající se pobytů zaměstnanců v zahraničí, včetně informací o jazykových zkouškách a další informace.

Základní informace o vybraných zemích

Přehled nejběžnějších jazykových zkoušek

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková