Praktické informace pro studenty

Na tuto stránku budou postupně vkládány praktické informace týkající se pobytů studentů v zahraničí, včetně informací o jazykových zkouškách a další informace.

Základní informace související s pobytem v jednotlivých zemích

Zdroje financí pro zajištění pobytu v zahraničí

Seznam nadací a organizací nabízejících finanční podporu

Jazykové zkoušky a standardizované testy

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

  • ITP TOEFL na MU
Centrum jazykového vzdělávání MU nabízí možnost absolvování Institutional Testing Program (ITP). ITP TOEFL je zkouška, jejíž doklad o složení slouží hlavně studentům a jejich vyučujícím jako důkaz jejich jazykové kompetence. Nejedná se o zkoušku TOEFL, ale o její variantu, mající všechny její části kromě eseje. Od zkoušky TOEFL se odlišuje tím, že není celosvětově uznávaným jazykovým certifikátem, ale uznávají ji evropské, americké a kanadské univerzity, které jsou smluvními partnery MU. Seznam těchto univerzit naleznete na: http://lingua.muni.cz/czech/. (Zkouška může být uznána i po osobní domluvě studenta s příslušnou školou). Využívají se staré formy testů typu papír/tužka, proto nižší cena. (TOEFL cca 3400,-).
Doporučená literatura: Cambridge Preparation for the TOEFL Test, CUP etc. (viz Jazyková studovna CJV)

GRE - Graduate Record Examinations


GMAT - Graduate Management Admission Test

Informace o dalších testech, které mohou požadovat univerzity v USA najdete na stránce Fulbrightovy komise.

IELTS - International English Language Testing System

IELTS je vysoce spolehlivou, praktickou a hodnotnou zkouškou, kterou vyhledávají hlavně ti, kdo chtějí dosáhnout mezinárodního vzdělání, globální mobility, profesionálního ohodnocení nebo celosvětově srovnatelného ověření své úrovně angličtiny.
Potřebné doklady:
  • Vyplněná přihláška
  • Doklad o zaplacení
  • Dvě pasové fotografie
  • Kopie pasu nebo obč. průkazu
Podrobnosti na: British Council, Solniční 12, Brno (www.britishcouncil.cz )

Přehled nejběžnějších jazykových zkoušek v angličtině

Přehled nejběžnějších jazykových zkoušek v němčině

Přehled nejběžnějších jazykových zkoušek ve francoužštině

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková