Freemover

Studenti, kteří si sami domluví studijní pobyt/stáž na zahraniční vzdělávací instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu, mají možnost strávit část svého studia na MU studiem v zahraničí jako freemovers. Student může vycestovat se souhlasem fakulty na vlastní náklady nebo s podporou - stipendiem. Jednou z možností financování je stipendium pro "freemovers", o které se můžete přihlásit na Centru zahraničních studií MU na dobu max. jednoho semestru.
Podmínkou žádosti o stipendium je získání akceptačního dopisu zahraniční univerzity, na základě kterého se student o stipendium uchází. Prostředky mohou dosahovat maximální výše 10 000,- Kč na jeden měsíc, celková výše stipendia se určuje podle skutečné doby strávené na zahraniční univerzitě a podle možností rozpočtu projektu. Základní výše stipendia byla stanovena na 7000 Kč na měsíc.
Informace o přihlášce a jejích přílohách najdete na webu CZS.
Přihlášku je nutno vyplnit, nahrát elektronické přilohy, uzavřít do 8. 12. 2013 , vytisknout, podepsat se, nechat podepsat koordinátora - akademického pracovníka z domácí fakulty a spolu s motivačním dopisem a v případě pracovní stáže i s pracovním plánem (Training agreement) odevzdat Mgr. Zitě Hrabovské na CZS nejpozději do 9. 12. 2013 do 14:00 hod.

CEEPUS Freemover

Další alternativou je přihlásit se jako freemover v rámci programu CEEPUS, a to i v tom případě, že fakulta není do programu CEEPUS zapojena. (Přednost však mají stáže v rámci sítí.) Do 15. listopadu je třeba zaslat národní kanceláři programu přihlášky k mobilitě pro letní semestr stávajícího akademického roku. Zahraniční oddělení FI by tedy uvítalo veškeré přihlášky ve stejném termínu jako přihlášky v rámci Rozvojových programů MŠMT (viz níže).

Přihláška a další informace:
Formuláře programu CEEPUS

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková