Informace o studiu v zahraničí

Baví Vás cestování? Chcete se zdokonalit ve znalosti cizího jazyka? Nemáte zájem o manuální práci a plahočení se na poli v rámci zahraniční brigády? Chcete se něco naučit nejen o cizí zemi a mentalitě jejich lidí, ale také rozvíjet své znalosti získané na Fakultě informatiky? Tak neváhejte! Máte příležitost během studia na FI vyjet na zahraniční studijní nebo pracovní pobyt.

Programy zahraničního studia

Studium/pracovní stáž jsou nabízeny v rámci mnoha programů a záleží jen na Vás, který z nich si vyberete.

Často kladené dotazy

Proč studovat v cizině?

  • Zdokonalíte se v cizím jazyce nebo se dokonce naučíte nějaký nový.
  • Rozšíříte si odborné znalosti.
  • Zjistíte, jak to chodí na jiných univerzitách.
  • Poznáte cizí zemi, její kulturu, historii, památky i přírodní krásy.
  • Poznáte sami sebe a svou schopnost přežit v cizí zemi, odlišném prostředí.
  • Najdete spoustu nových přátel a prožijete mnoho úžasných zážitků.
  • Získáte výhodu při následném hledání zaměstnání.

Kdy vyjet na zahraniční studium?

To je otázka, kterou si klade mnoho z vás. Pro většinu programů je základní podmínkou ukončený první ročník bakalářského studia. Potom už to záleží na Vás a na jednotlivých nabídkách, které přicházejí. Rozmyslete se včas!!! Nezapomeňte, že se musíte o výjezd na zahraniční pobyt zajímat již asi ½ roku až rok dopředu. Během celého roku přicházení nabídky jednotlivých programů i stipendijní nabídky konkrétních škol pro pobyty v následujícím akademickém roce. Během celého studia můžete absolvovat i několik pobytů na různých univerzitách, v různých zemích, na různých studijních úrovních, v rámci různých programů.

Co budu v zahraničí studovat?

Zvolte si sami. Z nabídky zahraniční univerzity si vyberete předměty, které Vás zajímají a které jsou vyučovány v jazyce, který dobře ovládáte. Seznam předmětů schválí jak zahraniční univerzita, která výuku garantuje, tak Fakulta informatiky, která bude uznávat získané kredity. Nejčastěji si studenti zapisují předměty doplňující jejich studijní zaměření na FI a jazyky.

Délka pobytu

Studium na zahraniční univerzitě je příležitost, kterou by nikdo neměl promeškat. Zahraniční studijní pobyty jsou nabízeny v délce 1 týdne - 12 měsíců, nejčastěji na 1 semestr. Při studijním pobytu v zahraničí zůstáváte studenty FI. Kredity získané studiem na zahraniční univerzitě si můžete nechat uznat na FI a ty budou následně započítány do celkového počtu kreditů, který potřebujete získat pro určitou úroveň studia. Neztrácíte tak žádný čas a není proto nezbytné si studium na FI prodlužovat o čas strávený v zahraničí.

Jak si pobyt v zahraničí zaplatím?

Většina programů nabízí možnost získání stipendia sloužícího na pokrytí životní nákladů (ubytování, stravování). Výše stipendií je u jednotlivých programů velmi rozdílná. Většina programů garantuje krátkodobý studijní pobyt na zahraniční škole bez nutnosti hradit školné, student si hradí pouze životní a cestovní náklady (Erasmus, Vládní stipendia, …). Pokud tato garance není, nabízí programy vyšší stipendium na pokrytí školného, případně si student musí část nákladů pokrýt z vlastních zdrojů. Existují také nadace a fondy, které pomáhají finančně náročné pobyty dofinancovat.

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková