Erasmus Mundus Action II (dříve External Cooperation Window) umožňuje studentům i učitelům z Evropské unie (EU) vycestovat se štědrou finanční podporou na studijní, výzkumnou, či pracovní stáž do vybraných zemí mimo EU.
Studenti bakalářského a magisterského studia mohou vycestovat na dobu jednoho semestru, studenti doktorského studia na semestry čtyři, a akademičtí pracovníci na dobu 1-3 měsíců. MU se každoročně zapojuje do různých konsorcií, a tímto otevírá studentům a učitelům MU možnost vycestovat do různých destinací, např:
  • Izrael (mobilita vyjíždějících studentů a učitelů MU je možná)
  • Západní Balkán: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Srbsko (mobilita vyjíždějících studentů a učitelů MU je možná)
  • Blízký Východ: Jordánsko, Sýrie, Libanon, Palestina (mobilita vyjíždějících studentů a učitelů MU je možná)
  • EMMAG: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt (mobilita vyjíždějících studentů a učitelů MU je možná)
  • MEDASTAR: Egypt a Libanon (mobilita vyjíždějících studentů a učitelů MU je možná)
  • Humeria: Gruzie, Ázerbajdžán, Arménie, Ukrajina, Moldávie, Bělorusko (mobilita vyjíždějících studentů a učitelů MU je možná)
  • Ruská federace (mobilita vyjíždějících studentů a učitelů MU je možná)
  • Kavkaz a Ukrajina: Gruzie, Ázerbajdžán, Arménie, Ukrajina (mobilita vyjíždějících studentů a učitelů MU je možná)
  • Jižní a Jihovýchodní Asie: Bhútán, Nepál, Pákistán, Bangladéš, Srí Lanka, Indie, Indonésie, Filipíny, Thajsko, Čína
  • Latinská Amerika (centrální): Argentina, Kostarika, Chile, Uruguay, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panama, Salvador
Více informací na: na webu CZS.

Odpovědná osoba: Ing. Radka Brolíková