Závěrečné práce vypsané ve spolupráci s průmyslovými partnery


Bakalářské práce vypsané v rámci SPP

Partner Bakalářské práce
Red Hat Czech, s.r.o. Aktuální Témata
IBA CZ, s.r.o. Aktuální témata
     Ukončená témata
CEPIA Technologies s.r.o. Aktuální témata
     Ukončená témata
Javlin, a.s. Aktuální témata
     Ukončená témata
Lexical Computing Ltd Aktuální témata
     Ukončená témata
Trusted Network Solutions, a.s. Aktuální témata
     Ukončená témata
Ysoft, s.r.o. Aktuální témata
     Ukončená témata

Diplomové práce vypsané v rámci SPP

Partner Diplomové práce
Red Hat Czech, s.r.o. Aktuální témata
IBA CZ, s.r.o. Aktuální témata
     Ukončená témata
Lexical Computing Ltd Aktuální témata
     Ukončená témata
CEPIA Technologies s.r.o. Aktuální témata
     Ukončená témata
Javlin, a.s. Aktuální témata
     Ukončená témata
Ysoft, s.r.o. Aktuální témata
     Ukončená témata
SolarWinds Czech, s.r.o. Aktuální témata
     Ukončená témata
Trusted Network Solutions, a.s. Aktuální témata
     Ukončená témata