Partnerské projekty

Úspěšná a oboustranně přínosná spolupráce fakulty s podnikatelskou sférou v rámci Sdružení průmyslových partnerů probíhá na všech úrovních partnerství a přispívá k vzájemnému přenosu znalostí a k úzkému propojení vědy s praxí. Možnosti a formy spolupráce se neustále rozvíjejí. Spolupráce akademické sféry s praxí se od prvopočátečních menších projektů začíná postupně rozšiřovat na oblast rozsáhlejších společných projektů.

Realizované partnerské projekty: