Naše fakulta má od 10. 11. nový web! Starý web bude prozatím pořád dostupný na oldwww.fi.muni.cz. Něco nefunguje? Nahlaste to prosím na webmaster@fi.muni.cz nebo použijte formulář.

Partnerské projekty

Úspěšná a oboustranně přínosná spolupráce fakulty s podnikatelskou sférou v rámci Sdružení průmyslových partnerů probíhá na všech úrovních partnerství a přispívá k vzájemnému přenosu znalostí a k úzkému propojení vědy s praxí. Možnosti a formy spolupráce se neustále rozvíjejí. Spolupráce akademické sféry s praxí se od prvopočátečních menších projektů začíná postupně rozšiřovat na oblast rozsáhlejších společných projektů.

Realizované partnerské projekty: