Program Dne SPP 24. 11. 2011

Dopolední blok

9:45
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
  9:45   CEPIA Technologies, s.r.o.
10:00   Lexical Computing Ltd.
10:15   IBM Česká republika, spol. s r.o.
10:25   ANF DATA spol. s r.o.
10:35   FEI Czech Republic, s.r.o.
10:45   IBA CZ, s.r.o.
10:55   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
11:05   Apprise Software s.r.o.
11:15   oXy Online s.r.o.
11:25   SolarWinds Czech s.r.o.
11:30   F solutions, s.r.o.
11:35   USU Software, s.r.o.
11:40   TESCAN, a.s.
12:00 - 12:55 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
13:00 - 13:55                        Neformální setkání zástupců všech firem
se zaměstanci FI

Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro
Předběžný program v Zasedací místnosti:
13:00   Zahájení
         Václav Matyáš, proděkan pro zahraničí a vnější vztahy

13:05  Projekt CERIT-SP
         Roman Čermák, manažer projektu

Představení laboratoří FI:
13:20  
Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů
(LaSArIS)
         Tomáš Pitner, vedoucí laboratoře

13:35  
Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe)
         Jiří Barnat, vedoucí laboratoře

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
14:00   Red Hat Czech s.r.o.
14:15   Y Soft Corporation, a.s.
14:25   CA CZ, s.r.o.
14:35   Mycroft Mind, a.s.
14:45   JAVLIN, a.s.
14:55   Microsoft s.r.o.
15:05   NetSuite Czech Republic s.r.o.
15:15   ZPA Nová Paka, a.s.
15:25   Kentico software s.r.o.
15:30   IReSoft, s.r.o.
15:45 - 16:45 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Nebude chybět ani malé občerstvení pro účastníky setkání!


Program Dne SPP 28. 4. 2011

Dopolední blok

9:30
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

  9:30   Red Hat Czech s.r.o.
  9:45   Seznam.cz, a.s.
10:00   Apprise Software s.r.o.
10:10   CA CZ, s.r.o.
10:20   Y Soft Corporation, a.s.
10:30   Microsoft s.r.o.
10:40   JAVLIN, a.s.
10:50   NetSuite Czech Republic s.r.o.
11:00   Mycroft Mind, a.s.
11:10   IReSoft, s.r.o.
11:20   AdvaICT, a.s.
11:30   Kentico software s.r.o.

11:50 - 12:55 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00 - 13:55                                         Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro
Předběžný program v Zasedací místnosti:
13:00   Zahájení
         Tomáš Pitner, proděkan pro SPP

13:05  Projekty ve spolupráci s průmyslovými partnery
         Tomáš Pitner, proděkan pro SPP
               Platforma průmyslové spolupráce - projekt OPVK
               iCom (ve spolupráci s Univerzitou Vídeň) - projekt EÚS

Představení laboratoří FI:
13:25  Laboratoř bezpečnosti a aplikované kryptografie
         Václav Matyáš, vedoucí katedry KPSK

13:40  Institut teoretické informatiky
         Antonín Kučera, vedoucí Institutu teoretické informatiky


Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

14:00   ANF DATA spol. s r.o.
14:15   IBM Česká republika, spol. s r.o.
14:25   Trusted Network Solutions, a.s.
14:35   IBA CZ, s.r.o.
14:45   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
14:55   oXy Online s.r.o.
15:05   F solutions, s.r.o.
15:15   Solar Winds Czech s.r.o.
15:25   USU Software, s.r.o.
15:35   FEI Czech Republic s.r.o.
15:45   ABSTRACT s.r.o.

16:15 - 17:15 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Nebude chybět ani malé občerstvení pro účastníky setkání!


Čtvrtek 9. 12. 2010 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty

Potenciální partneři (firmy), kteří mají zájem o spolupráci s fakultou, se mohou Dne SPP pasivně zúčastnit a získat tak první informace pro navázání spolupráce. Registrace na e-mailu czv@fi.muni.cz je nutná!

Program Dne SPP 9. 12. 2010


Dopolední blok

10:15
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

10:15   ANF DATA spol. s r.o.
10:30   Red Hat Czech, s.r.o.
10:45   IBM Česká republika, s.r.o.
10:55   Trusted Network Solutions, a.s.
11:05   SolarWinds Czech, s.r.o.
11:15   USU Software, s.r.o.
11:25   IReSoft, s.r.o.
11:35   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

12:00 - 13:00 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00 - 14:00                                         Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro
Předběžný program v Zasedací místnosti:
Zahájení
         Tomáš Pitner, proděkan pro SPP
Vědecko-technologický park
         Roman Čermák, projektový manažer
Platforma VaV spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat (projekt OPVK)
         Václav Matyáš, vedoucí katedry KPSK

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

14:00   IBA CZ, s.r.o.
14:10   Javlin, a.s.
14:20   Microsoft s.r.o.
14:30   oXy Online s.r.o.
14:40   Ysoft, s.r.o.
14:50   F solutions, s.r.o.
15:00   CA CZ s.r.o.
15:10   Apprise Software s.r.o.
15:20   ABSTRACT s.r.o.

15:30 - 16:45 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Nebude chybět ani malé občerstvení pro účastníky setkání!


Čtvrtek 29. 4. 2010 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na další setkání s průmyslovými partnery

Potenciální partneři (firmy), kteří mají zájem o spolupráci s fakultou, se mohou Dne SPP pasivně zúčastnit a získat tak první informace pro navázání spolupráce. Registrace na e-mailu czv@fi.muni.cz je nutná!

Program Dne SPP 29. 4. 2010


Dopolední blok

10:15
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
10:15   ANF DATA spol. s.r.o.
10:30   Microsoft s.r.o.
10:40   IBA CZ, s.r.o.
10:50   IBM Česká republika, s.r.o.
11:00   Javlin, a.s.
11:10   ABSTRACT s.r.o.
11:20   USU Software, s.r.o.
11:30   F solutions, s.r.o.
11:40   oXy Online s.r.o.
              Vyhlášení výsledků programátorské soutěže oXy Online
12:00 - 13:00 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00 - 14:00                  Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 (budova B, 5. patro)

Program v Zasedací místnosti od 13:00:
Úvodní slovo - Jiří Zlatuška, děkan FI
Platforma VaV spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat (projekt OPVK) - Václav Matyáš
Přehled možností získání zdrojů na společné projekty - Jan Pavlovič

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
14:00   CEPIA Technologies s.r.o.
14:10   Red Hat Czech, s.r.o.
14:25   Trusted Network Solutions, a.s.
14:35   Ysoft, s.r.o.
14:45   IReSoft, s.r.o.
14:55   SolarWinds Czech, s.r.o.
15:15 - 16:30 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Pro účastníky je připraveno malé občerstvení!


Čtvrtek 10. 12. 2009 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na sedmé setkání s průmyslovými partnery

Připraveno je malé občerstvení!

Program Dne SPP 10. 12. 2009

10:15
1. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
10:15   CEPIA Technologies s.r.o.
10:25   Seznam.cz, a.s.
10:40   Ysoft, s.r.o.
10:50   Trusted Network Solutions, a.s.
11:00   IBM Česká republika, s.r.o.
11:10   MSR Engines s.r.o.
11:20   ABSTRACT s.r.o.
11:30 - 12:30 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

12:30 - 13:30                  Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 (budova B, 5. patro)

13:30
2. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
13:30   ANF DATA spol. s.r.o.
13:45   Red Hat Czech, s.r.o.
14:00   oXy Online s.r.o.
14:10   USU Software, s.r.o.
14:20   Javlin, a.s.
14:30   IBA CZ, s.r.o.
14:40   IReSoft, s.r.o.
14:50   Sun Microsystems Czech, s.r.o.
15:00 - 16:00 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2Čtvrtek 23. 4. 2009 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na dubnové setkání s průmyslovými partnery

Jako obvykle nebude chybět malé občerstvení!

Program Dne SPP 23. 4. 2009

10:30
1. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
10:30   Red Hat Czech, s.r.o.
10:45   ANF DATA spol. s r.o.
11:00   IBA CZ, s.r.o.
11:10   Javlin, a.s.
11:20   oXy Online s.r.o.
11:45 - 13:00 prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00                                Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517

14:00
2. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
14:00   CEPIA Technologies
14:10   Seznam.cz, a.s.
14:25   IBM Česká republika, s.r.o.
14:35   Trusted Network Solutions, a.s.
14:45   Ysoft, s.r.o.
14:55   USU Software, s.r.o.
15:15 - 16:30 prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2Středa 10. 12. 2008 a čtvrtek 11. 12. 2008

2 x setkání s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme všechny studenty a zaměstnance FI na další setkání s průmyslovými partnery

Připraveno je malé občerstvení!

Program 1. Dne SPP - středa 10. 12. 2008

15:00 Den SPP bude zahájen neformálním setkáním zástupců firem se zaměstnanci FI
Klub ÚVT, budova C
16:15 Prezentace firem pro studenty, posluchárna D2
16:15 oXyOnline s r.o.
16:25 AVONET, s.r.o.
16:35 SUSE LINUX, s.r.o.
16:45 Trusted Network Solutions, a.s.
16:55 ANF DATA spol. s r.o.
17:10 Ysoft, s.r.o.
17:30 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Program 2. Dne SPP - čtvrtek 11. 12. 2008

14:00 Den SPP bude zahájen neformálním setkáním zástupců firem se zaměstnanci FI
Program v BOO3
Posluchárna B003 (suterén budovy B, poblíž učeben D)
15:15 Prezentace firem pro studenty, posluchárna D3
15:15 Red Hat Czech, s.r.o.
15:30 IBA CZ, s.r.o.
15:40 IBM Česká republika, spol. s r.o.
15:50 Javlin a.s.
16:00 ecommerce.cz, a.s.
16:10 Hewlett-Packard s.r.o.
16:20 MSR Engines
16:30 Sun Microsystems Czech, s.r.o.
16:40 USU Software, s.r.o.
16:50 ZONER software s.r.o.
17:00 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Čtvrtek 24. 4. 2008 - Den s průmyslovými partnery FI

Všichni studenti a zaměstnanci FI jsou srdečně zváni!

Setkání s průmyslovými partnery FI je pro studenty příležitostí seznámit se s
  • novými obory, předměty a dalšími aktivitami Fakulty informatiky
  • možností zahraniční stáže u firem
  • tématy závěrečných prací zadaných ve spolupráci s firmami
  • aktivitami partnerských firem
  • příp. najít budoucího zaměstnavatele
Průmysloví partneři v současnosti mj. finančně podporují řadu studentů za kvalitní diplomové či bakalářské práce, práci na projektech a také za vývoj open-source software.

V závěru prezentací (posluchárna D3) budou oznámeny výsledky programátorské soutěže, kterou vyhlásila společnost Trusted Network Solutions.
Připraveno je malé občerstvení!

Program Dne SPP 24. 4. 2008
13:00 Den SPP bude zahájen neformálním setkáním zástupců firem se zaměstnanci FI
Program v Zasedací místnosti - budou představeny nové obory a předměty fakulty, možnosti zahraničních stáží studentů u firem a další aktivity Fakulty informatiky.
Zasedací místnost B517
13:45 Prezentace firem, posluchárna D3
13:45 Seznam.cz
14:00 Red Hat
14:15 ANF DATA
14:30 Y soft
14:40 oXy Online
14:50 Javlin Consulting
15:00 IBM
15:10 IBA CZ
15:20 Aponia Software
15:30 SUSE LINUX
15:35 AVONET, s.r.o.
15:40 Trusted Network Solutions
           Vyhlášení výsledků programátorské soutěže
16:00 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Čtvrtek 13. 12. 2007 - Den s průmyslovými partnery FI

Setkání s firmami průmyslovými partnery FI je pro studenty příležitostí
  • blíže poznat činnost a záměry partnerských firem
  • zorientovat se v nabídce závěrečných prací
  • najít budoucího zaměstnavatele
Průmysloví partneři již v současnosti finančně podporují řadu studentů - a to nejen za kvalitní diplomové či bakalářské práce, práci na projektech, ale i za vývoj open-source software.

Program

od 12:00 Na neformálním setkání zástupců firem se zaměstnanci FI budou mj. představeny
nové obory studia, uplatnění absolventů a aktuální nárůst počtu přijímaných studentů.
Zasedací místnost B517
od 13:00 Prezentace firem, posluchárna D3
13:00 ANF DATA
13:20 Red Hat
13:40 Aponia Software
13:55 IBA CZ
14:10 Javlin Consulting
14:25 oXy Online
14:40 Seznam.cz
14:55 Trusted Network Solutions
15:05 SUSE LINUX
Vyhlášení výsledků Programu na podporu linuxové komunity v ČR
od 15:30 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Setkání 18. 5. 2007

Program
9 - 10 Jednání zástupců FI s firmami
Zasedací místnost B517
10 - 12 Setkání partnerů se studenty i zaměstnanci FI - 1. část
10 - 20 minutové prezentace firem:
ANF DATA
IBA CZ
Javlin Consulting
Seznam
Suse

Posluchárna D3
od 12 hod. Setkání partnerů se studenty i zaměstnanci FI - 2. část
Prezentace jednotlivých firem, stánky
budova D - prostory před posluchárnami D2 a D1


Úvodní setkání 2. 3. 2007

V rámci tohoto setkání se uskutečnila prezentace Fakulty informatiky MU.