Programme of Day with Industrial Partners, May 16th, 2019

We cordially invite FI students and staff for further meeting with faculty's industrial partners


9:25 FIRST PART AIP companies presentations for students, lecture hall D3

  9:25   Security
          9:25   InvaSys a.s.
          9:40   MONET+, a.s.
          9:50   Flowmon Networks, a.s.
          9:55   Nexa Technologies CZ s.r.o.
        10:00   Safetica Services, s.r.o.
        10:05   Trusted Network Solutions, a.s.
        10:10   Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

  10:20   Firm infrastructure and IT
        10:20   Red Hat Czech, s.r.o.
        10:35   Y Soft Corporation, a.s.

  10:45   Data analytics
        10:45   GoodData s.r.o.
        10:50   Logex Solution Center s.r.o.
        10:55   Mind Forge Group, SE
  11:00   Lecture of MU Career Centre
  11:15   Draw students - winners will receive special consultations at MU Career Centre

11:20 - 12:20 Presentation of morning block AIP companies, building D


13:30 SECOND PART AIP companies presentations for students, lecture hall D3

  13:30   Image and documents processing
        13:30   Předání diplomů vítězům 8. ročníku Soutěže pro šikovné studenty FI
        13:35   Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
        13:50   Lexical Computing CZ s.r.o.
        14:05   24i Media CZ s.r.o.
        14:10   DAITE s.r.o.
        14:15   Novanta Česká republika s.r.o.
        14:20   SANEZOO EUROPE s.r.o.
        14:25   TESCAN Brno, s.r.o.

  14:30   Web and information systems
        14:30   InQool a.s.
        14:40   Kentico software s.r.o.
        14:50   SDE - Software Solutions s.r.o.
        14:55   SEACOMP s.r.o.

  15:00   Cyber-physical and embedded systems
        15:00   Honeywell, spol. s r.o.
        15:10   VF, a.s.
  15:15   Draw students - winners will receive special consultations at MU Career Centre

15:20 - 16:20 Presentation of afternoon block AIP companies, building D

Small refreshment is prepared!Programme of Day with Industrial Partners 6. 12. 2018

We cordially invite FI students and staff for further meeting with faculty's industrial partners


9:15 FIRST PART AIP companies presentations for students, lecture hall D3

  9:15   Webové a informační systémy
          9:15 - 9:25   InQool a.s.
          9:25 - 9:35   Kentico software s.r.o.
          9:35 - 9:40   Kiwi.com s.r.o.
          9:40 - 9:45   SDE - Software Solutions s.r.o.

  9:45   Cyber-physical a embedded systémy
          9:45 -   9:55   Aero4TE s.r.o.
          9:55 - 10:05   Honeywell, spol. s r.o.
        10:05 - 10:15   Mycroft Mind, a.s.
        10:15 - 10:20   SEACOMP s.r.o.
        10:20 - 10:25   VF, a.s.

  10:25   Zpracování obrazu a dokumentů
        10:25 - 10:40   Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
        10:40 - 10:55   Lexical Computing CZ s.r.o.
        10:55 - 11:00   Novanta Česká republika s.r.o.
        11:00 - 11:05   Comprimato Systems s.r.o.
        11:05 - 11:10   DAITE s.r.o.
        11:10 - 11:15   24i Media s.r.o. (Mautilus, s.r.o.)
        11:15 - 11:20   TESCAN Brno, s.r.o.

11:30 - 12:30 Presentation of morning block AIP companies, building D

Meeting of all companies representatives with FI academics, KYPO (SP)

        13:20   Opening
        13:25   Presentation of Studio of Graphic Design and Multimedia (AGD+M)
        13:40   Information on new study programmes

PRESENTATION OF CERIT SP COMPANIES

12:20 Presentation of CERIT SP companies for students, KYPO (SP)

12:20 - 14:30 Presentation of CERIT SP companies on stands, Meeting Room S110 (SP)

14:45 SECOND PART AIP companies presentations for students, lecture hall D3

  14:45   Firemní infrastruktura a IT
          14:45 - 15:00   Red Hat Czech, s.r.o.
          15:00 - 15:15   Y Soft Corporation, a.s.
          15:15 - 15:25   AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.
          15:25 - 15:35   IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.

  15:35   Bezpečnost
        15:35 - 15:50   InvaSys a.s.
        15:50 - 16:00   MONET+, a.s.
        16:00 - 16:05   ESET, spol. s r.o.
        16:05 - 16:10   Flowmon Networks, a.s.
        16:10 - 16:15   Nexa Technologies CZ s.r.o.
        16:15 - 16:20   Safetica Services, s.r.o.
        16:20 - 16:25   Trusted Network Solutions, a.s.
        16:25 - 16:35   Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

  16:35   Datová analytika
        16:35 - 16:45   Mind Forge Group, SE
        16:45 - 16:50   GoodData s.r.o.

17:00 - 18:00 Presentation of afternoon block AIP companies, building DProgramme of Day with Industrial Partners, May 16th, 2018


We cordially invite FI students and staff for further meeting with faculty's industrial partnersSmall refreshment is prepared!

9:15 FIRST PART AIP companies presentations for students, lecture hall D3

  9:15   Firemní infrastruktura a IT
          9:15   Red Hat Czech, s.r.o.
          9:30   Y Soft Corporation, a.s.
          9:45   Předání diplomů vítězům 7. ročníku Soutěže pro šikovné studenty FI
          9:50   AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.
        10:00   IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.

  10:05   Bezpečnost
        10:05   InvaSys a.s.
        10:15   MONET+, a.s.
        10:25   ESET, spol. s r.o.
        10:30   Flowmon Networks, a.s.
        10:35   Nexa Technologies CZ s.r.o.
        10:40   Safetica Services, s.r.o.
        10:45   Trusted Network Solutions, a.s.

  10:50   Datová analytika
        10:50   Mind Forge Group, SE
        11:00   GoodData s.r.o.
        11:05   KGT Investments LTD.
  11:10   Lecture of MU Career Centre
  11:25   Draw students - winners will receive special consultations at MU Career Centre

11:30 - 12:30 Presentation of morning block AIP companies, building D


13:30 SECOND PART AIP companies presentations for students, lecture hall D3

  13:30   Webové a informační systémy
        13:30   InQool a.s.
        13:40   Kentico software s.r.o.
        13:50   Kiwi.com s.r.o.
        13:55   SDE - Software Solutions s.r.o.

  14:00   Cyber-physical a embedded systémy
        14:00   Aero4TE s.r.o.
        14:10   Honeywell, spol. s r.o.
        14:20   Mycroft Mind, a.s.
        14:30   SEACOMP s.r.o.
        14:35   VF, a.s.

  14:40   Zpracování obrazu a dokumentů
        14:40   Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
        14:55   Lexical Computing CZ s.r.o.
        15:10   Comprimato Systems s.r.o.
        15:15   DAITE s.r.o.
        15:20   Mautilus, s.r.o.
        15:25   TESCAN Brno, s.r.o.
  15:25   Draw students - winners will receive special consultations at MU Career Centre

15:30 - 16:30 Presentation of afternoon block AIP companies, building DProgram Dne SPP 24. 11. 2011

Dopolední blok

9:45
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
  9:45   CEPIA Technologies, s.r.o.
10:00   Lexical Computing Ltd.
10:15   IBM Česká republika, spol. s r.o.
10:25   ANF DATA spol. s r.o.
10:35   FEI Czech Republic, s.r.o.
10:45   IBA CZ, s.r.o.
10:55   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
11:05   Apprise Software s.r.o.
11:15   oXy Online s.r.o.
11:25   SolarWinds Czech s.r.o.
11:30   F solutions, s.r.o.
11:35   USU Software, s.r.o.
11:40   TESCAN, a.s.
12:00 - 12:55 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
13:00 - 13:55                        Neformální setkání zástupců všech firem
se zaměstanci FI

Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro
Předběžný program v Zasedací místnosti:
13:00   Zahájení
         Václav Matyáš, proděkan pro zahraničí a vnější vztahy

13:05  Projekt CERIT-SP
         Roman Čermák, manažer projektu

Představení laboratoří FI:
13:20  
Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů
(LaSArIS)
         Tomáš Pitner, vedoucí laboratoře

13:35  
Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe)
         Jiří Barnat, vedoucí laboratoře

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
14:00   Red Hat Czech s.r.o.
14:15   Y Soft Corporation, a.s.
14:25   CA CZ, s.r.o.
14:35   Mycroft Mind, a.s.
14:45   JAVLIN, a.s.
14:55   Microsoft s.r.o.
15:05   NetSuite Czech Republic s.r.o.
15:15   ZPA Nová Paka, a.s.
15:25   Kentico software s.r.o.
15:30   IReSoft, s.r.o.
15:45 - 16:45 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Nebude chybět ani malé občerstvení pro účastníky setkání!


Program Dne SPP 28. 4. 2011

Dopolední blok

9:30
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

  9:30   Red Hat Czech s.r.o.
  9:45   Seznam.cz, a.s.
10:00   Apprise Software s.r.o.
10:10   CA CZ, s.r.o.
10:20   Y Soft Corporation, a.s.
10:30   Microsoft s.r.o.
10:40   JAVLIN, a.s.
10:50   NetSuite Czech Republic s.r.o.
11:00   Mycroft Mind, a.s.
11:10   IReSoft, s.r.o.
11:20   AdvaICT, a.s.
11:30   Kentico software s.r.o.

11:50 - 12:55 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00 - 13:55                                         Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro
Předběžný program v Zasedací místnosti:
13:00   Zahájení
         Tomáš Pitner, proděkan pro SPP

13:05  Projekty ve spolupráci s průmyslovými partnery
         Tomáš Pitner, proděkan pro SPP
               Platforma průmyslové spolupráce - projekt OPVK
               iCom (ve spolupráci s Univerzitou Vídeň) - projekt EÚS

Představení laboratoří FI:
13:25  Laboratoř bezpečnosti a aplikované kryptografie
         Václav Matyáš, vedoucí katedry KPSK

13:40  Institut teoretické informatiky
         Antonín Kučera, vedoucí Institutu teoretické informatiky


Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

14:00   ANF DATA spol. s r.o.
14:15   IBM Česká republika, spol. s r.o.
14:25   Trusted Network Solutions, a.s.
14:35   IBA CZ, s.r.o.
14:45   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
14:55   oXy Online s.r.o.
15:05   F solutions, s.r.o.
15:15   Solar Winds Czech s.r.o.
15:25   USU Software, s.r.o.
15:35   FEI Czech Republic s.r.o.
15:45   ABSTRACT s.r.o.

16:15 - 17:15 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Nebude chybět ani malé občerstvení pro účastníky setkání!


Čtvrtek 9. 12. 2010 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty

Potenciální partneři (firmy), kteří mají zájem o spolupráci s fakultou, se mohou Dne SPP pasivně zúčastnit a získat tak první informace pro navázání spolupráce. Registrace na e-mailu czv@fi.muni.cz je nutná!

Program Dne SPP 9. 12. 2010


Dopolední blok

10:15
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

10:15   ANF DATA spol. s r.o.
10:30   Red Hat Czech, s.r.o.
10:45   IBM Česká republika, s.r.o.
10:55   Trusted Network Solutions, a.s.
11:05   SolarWinds Czech, s.r.o.
11:15   USU Software, s.r.o.
11:25   IReSoft, s.r.o.
11:35   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

12:00 - 13:00 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00 - 14:00                                         Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro
Předběžný program v Zasedací místnosti:
Zahájení
         Tomáš Pitner, proděkan pro SPP
Vědecko-technologický park
         Roman Čermák, projektový manažer
Platforma VaV spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat (projekt OPVK)
         Václav Matyáš, vedoucí katedry KPSK

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

14:00   IBA CZ, s.r.o.
14:10   Javlin, a.s.
14:20   Microsoft s.r.o.
14:30   oXy Online s.r.o.
14:40   Ysoft, s.r.o.
14:50   F solutions, s.r.o.
15:00   CA CZ s.r.o.
15:10   Apprise Software s.r.o.
15:20   ABSTRACT s.r.o.

15:30 - 16:45 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Nebude chybět ani malé občerstvení pro účastníky setkání!


Čtvrtek 29. 4. 2010 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na další setkání s průmyslovými partnery

Potenciální partneři (firmy), kteří mají zájem o spolupráci s fakultou, se mohou Dne SPP pasivně zúčastnit a získat tak první informace pro navázání spolupráce. Registrace na e-mailu czv@fi.muni.cz je nutná!

Program Dne SPP 29. 4. 2010


Dopolední blok

10:15
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
10:15   ANF DATA spol. s.r.o.
10:30   Microsoft s.r.o.
10:40   IBA CZ, s.r.o.
10:50   IBM Česká republika, s.r.o.
11:00   Javlin, a.s.
11:10   ABSTRACT s.r.o.
11:20   USU Software, s.r.o.
11:30   F solutions, s.r.o.
11:40   oXy Online s.r.o.
              Vyhlášení výsledků programátorské soutěže oXy Online
12:00 - 13:00 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00 - 14:00                  Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 (budova B, 5. patro)

Program v Zasedací místnosti od 13:00:
Úvodní slovo - Jiří Zlatuška, děkan FI
Platforma VaV spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat (projekt OPVK) - Václav Matyáš
Přehled možností získání zdrojů na společné projekty - Jan Pavlovič

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
14:00   CEPIA Technologies s.r.o.
14:10   Red Hat Czech, s.r.o.
14:25   Trusted Network Solutions, a.s.
14:35   Ysoft, s.r.o.
14:45   IReSoft, s.r.o.
14:55   SolarWinds Czech, s.r.o.
15:15 - 16:30 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Pro účastníky je připraveno malé občerstvení!


Čtvrtek 10. 12. 2009 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na sedmé setkání s průmyslovými partnery

Připraveno je malé občerstvení!

Program Dne SPP 10. 12. 2009

10:15
1. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
10:15   CEPIA Technologies s.r.o.
10:25   Seznam.cz, a.s.
10:40   Ysoft, s.r.o.
10:50   Trusted Network Solutions, a.s.
11:00   IBM Česká republika, s.r.o.
11:10   MSR Engines s.r.o.
11:20   ABSTRACT s.r.o.
11:30 - 12:30 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

12:30 - 13:30                  Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 (budova B, 5. patro)

13:30
2. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
13:30   ANF DATA spol. s.r.o.
13:45   Red Hat Czech, s.r.o.
14:00   oXy Online s.r.o.
14:10   USU Software, s.r.o.
14:20   Javlin, a.s.
14:30   IBA CZ, s.r.o.
14:40   IReSoft, s.r.o.
14:50   Sun Microsystems Czech, s.r.o.
15:00 - 16:00 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2Čtvrtek 23. 4. 2009 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na dubnové setkání s průmyslovými partnery

Jako obvykle nebude chybět malé občerstvení!

Program Dne SPP 23. 4. 2009

10:30
1. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
10:30   Red Hat Czech, s.r.o.
10:45   ANF DATA spol. s r.o.
11:00   IBA CZ, s.r.o.
11:10   Javlin, a.s.
11:20   oXy Online s.r.o.
11:45 - 13:00 prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00                                Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517

14:00
2. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
14:00   CEPIA Technologies
14:10   Seznam.cz, a.s.
14:25   IBM Česká republika, s.r.o.
14:35   Trusted Network Solutions, a.s.
14:45   Ysoft, s.r.o.
14:55   USU Software, s.r.o.
15:15 - 16:30 prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2Středa 10. 12. 2008 a čtvrtek 11. 12. 2008

2 x setkání s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme všechny studenty a zaměstnance FI na další setkání s průmyslovými partnery

Připraveno je malé občerstvení!

Program 1. Dne SPP - středa 10. 12. 2008

15:00 Den SPP bude zahájen neformálním setkáním zástupců firem se zaměstnanci FI
Klub ÚVT, budova C
16:15 Prezentace firem pro studenty, posluchárna D2
16:15 oXyOnline s r.o.
16:25 AVONET, s.r.o.
16:35 SUSE LINUX, s.r.o.
16:45 Trusted Network Solutions, a.s.
16:55 ANF DATA spol. s r.o.
17:10 Ysoft, s.r.o.
17:30 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Program 2. Dne SPP - čtvrtek 11. 12. 2008

14:00 Den SPP bude zahájen neformálním setkáním zástupců firem se zaměstnanci FI
Program v BOO3
Posluchárna B003 (suterén budovy B, poblíž učeben D)
15:15 Prezentace firem pro studenty, posluchárna D3
15:15 Red Hat Czech, s.r.o.
15:30 IBA CZ, s.r.o.
15:40 IBM Česká republika, spol. s r.o.
15:50 Javlin a.s.
16:00 ecommerce.cz, a.s.
16:10 Hewlett-Packard s.r.o.
16:20 MSR Engines
16:30 Sun Microsystems Czech, s.r.o.
16:40 USU Software, s.r.o.
16:50 ZONER software s.r.o.
17:00 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Čtvrtek 24. 4. 2008 - Den s průmyslovými partnery FI

Všichni studenti a zaměstnanci FI jsou srdečně zváni!

Setkání s průmyslovými partnery FI je pro studenty příležitostí seznámit se s
  • novými obory, předměty a dalšími aktivitami Fakulty informatiky
  • možností zahraniční stáže u firem
  • tématy závěrečných prací zadaných ve spolupráci s firmami
  • aktivitami partnerských firem
  • příp. najít budoucího zaměstnavatele
Průmysloví partneři v současnosti mj. finančně podporují řadu studentů za kvalitní diplomové či bakalářské práce, práci na projektech a také za vývoj open-source software.

V závěru prezentací (posluchárna D3) budou oznámeny výsledky programátorské soutěže, kterou vyhlásila společnost Trusted Network Solutions.
Připraveno je malé občerstvení!

Program Dne SPP 24. 4. 2008
13:00 Den SPP bude zahájen neformálním setkáním zástupců firem se zaměstnanci FI
Program v Zasedací místnosti - budou představeny nové obory a předměty fakulty, možnosti zahraničních stáží studentů u firem a další aktivity Fakulty informatiky.
Zasedací místnost B517
13:45 Prezentace firem, posluchárna D3
13:45 Seznam.cz
14:00 Red Hat
14:15 ANF DATA
14:30 Y soft
14:40 oXy Online
14:50 Javlin Consulting
15:00 IBM
15:10 IBA CZ
15:20 Aponia Software
15:30 SUSE LINUX
15:35 AVONET, s.r.o.
15:40 Trusted Network Solutions
           Vyhlášení výsledků programátorské soutěže
16:00 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Čtvrtek 13. 12. 2007 - Den s průmyslovými partnery FI

Setkání s firmami průmyslovými partnery FI je pro studenty příležitostí
  • blíže poznat činnost a záměry partnerských firem
  • zorientovat se v nabídce závěrečných prací
  • najít budoucího zaměstnavatele
Průmysloví partneři již v současnosti finančně podporují řadu studentů - a to nejen za kvalitní diplomové či bakalářské práce, práci na projektech, ale i za vývoj open-source software.

Program

od 12:00 Na neformálním setkání zástupců firem se zaměstnanci FI budou mj. představeny
nové obory studia, uplatnění absolventů a aktuální nárůst počtu přijímaných studentů.
Zasedací místnost B517
od 13:00 Prezentace firem, posluchárna D3
13:00 ANF DATA
13:20 Red Hat
13:40 Aponia Software
13:55 IBA CZ
14:10 Javlin Consulting
14:25 oXy Online
14:40 Seznam.cz
14:55 Trusted Network Solutions
15:05 SUSE LINUX
Vyhlášení výsledků Programu na podporu linuxové komunity v ČR
od 15:30 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Setkání 18. 5. 2007

Program
9 - 10 Jednání zástupců FI s firmami
Zasedací místnost B517
10 - 12 Setkání partnerů se studenty i zaměstnanci FI - 1. část
10 - 20 minutové prezentace firem:
ANF DATA
IBA CZ
Javlin Consulting
Seznam
Suse

Posluchárna D3
od 12 hod. Setkání partnerů se studenty i zaměstnanci FI - 2. část
Prezentace jednotlivých firem, stánky
budova D - prostory před posluchárnami D2 a D1


Úvodní setkání 2. 3. 2007

V rámci tohoto setkání se uskutečnila prezentace Fakulty informatiky MU.