Program Dne s průmyslovými partnery 16. 5. 2018

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na další setkání s firmami-průmyslovými partnery fakulty.Připraveno je malé občerstvení!

9:15 PRVNÍ ČÁST PREZENTACÍ firem pro studenty, posluchárna D3

  9:15   Firemní infrastruktura a IT
          9:15   Red Hat Czech, s.r.o.
          9:30   Y Soft Corporation, a.s.
          9:45   Předání diplomů vítězům 7. ročníku Soutěže pro šikovné studenty FI
          9:50   AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.
        10:00   IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.

  10:10   Bezpečnost
        10:10   InvaSys a.s.
        10:20   MONET+, a.s.
        10:30   ESET, spol. s r.o.
        10:35   Flowmon Networks, a.s.
        10:40   Nexa Technologies CZ s.r.o.
        10:45   Safetica Services, s.r.o.
        10:50   Trusted Network Solutions, a.s.
        10:55   Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

  11:05   Datová analytika
        11:05   Mind Forge Group, SE
        11:15   GoodData s.r.o.
  11:20   Proč se kariérní portál JobCheckIN studentům FI vyplatí? Přednáška Kariérního centra MU
  11:35   Losování studentů - výherci získají speciální konzultace Kariérního centra MU

11:35 - 12:35 Prezentace firem SPP dopoledního bloku na stáncích, budova D


13:30 DRUHÁ ČÁST PREZENTACÍ firem pro studenty, posluchárna D3

  13:30   Webové a informační systémy
        13:30   InQool a.s.
        13:40   Kentico software s.r.o.
        13:50   Kiwi.com s.r.o.
        13:55   SDE - Software Solutions s.r.o.

  14:00   Cyber-physical a embedded systémy
        14:00   Aero4TE s.r.o.
        14:10   Honeywell, spol. s r.o.
        14:20   Mycroft Mind, a.s.
        14:30   SEACOMP s.r.o.
        14:35   VF, a.s.

  14:40   Zpracování obrazu a dokumentů
        14:40   Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
        14:55   Lexical Computing CZ s.r.o.
        15:10   Comprimato Systems s.r.o.
        15:15   DAITE s.r.o.
        15:20   TESCAN Brno, s.r.o.
  15:25   Losování studentů - výherci získají speciální konzultace Kariérního centra MU

15:30 - 16:30 Prezentace firem SPP odpoledního bloku na stáncích, budova DProgram Dne SPP 23. 11. 2017


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty.

Připraveno je malé občerstvení!

Prezentace firem SPP pro studenty - dopolední blok

9:15
Prezentace firem SPP dopoledního bloku pro studenty
posluchárna D3, budova D
  9:15   Y Soft Corporation, a.s.
  9:15   SEACOMP
  9:25   Mind Forge Group
  9:35   Kentico software
  9:45   IBA CZ
  9:55   Aero4TE
10:05   Honeywell
10:15   Mycroft Mind
10:25   NetSuite Czech Republic
10:35   MONET +
10:45   AT&T Global Network Services Czech Republic
10:55   Red Hat Czech
11:10   konica Minolta Business Solutions Czech
11:25   Y Soft Corporation
11:40   Lexical Computing CZ
12:00 Prezentace firem SPP dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Setkání zástupců všech firem se zaměstnanci a doktorandy FI

12:30                 Setkání zástupců všech firem se zaměstnanci FI                          
KYPO (prostory vědeckotechnického parku)

Program:

12:30   Zahájení Václav Matyáš, Tomáš Pitner
12:40  Představení dlouhodobějších plánů FI v oblasti rozvoje a výstavby
12:50  Představení
           Laboratoře systémové biologie
13:00  Představení
           Laboratoře kvantového zpracování informace a kryptografie

Prezentace firem CERIT SP pro studenty

13:30
Prezentace firem CERIT SP pro studenty
KYPO (prostory VTP)
13:30   Czechitas
13:35   Bluesoft
13:40   Grifart
13:50   Network Security Monitoring Cluster
            (vč. Axenta a Tech. Platforma Kybernetic. bezp.)
14:05   Nvidia
14:15   TouchArt
14:25   Webnode
12:45 Prezentace firem CERIT SP na stáncích
Zasedací místnost S110, prostory VTP

Prezentace firem SPP pro studenty - odpolední blok

14:30
Prezentace firem SPP pro studenty
posluchárna D3, budova D
14:45   Trusted Network Solutions
14:50   Nexa Technologies CZ
14:55   InvaSys
15:05   DAITE
15:10   SDE - Software Solutions
15:15   InQool
15:20   ESET
15:25   Flowmon Networks
15:30   Comprimato Systems
15:35   KGT Investments
15:40   Národní úřad pro kybernetiku a informační bezpečnost
15:50   GoodData
15:55   TESCAN Brno
16:00   IBM Global Services Delivery Center Czech Republic
16:10 Prezentace firem SPP odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
17:10 Předpokládaný konec

Program Dne SPP středa 10. 5. 2017


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na další setkání s firmami-průmyslovými partnery fakulty.

Připraveno je malé občerstvení!

Dopolední blok

9:15
1.část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, budova D)
  9:15   Y Soft Corporation, a.s.
  9:30   Red Hat Czech s.r.o.
  9:44   MONET+, a.s.
  9:53   Předání diplomů vítězům 6. ročníku soutěže pro šikovné studenty FI.
  9:56   Flowmon Networks, a.s.
10:00   Lexical Computing CZ s.r.o.
10:15   NetSuite Czech Republic s.r.o.
10:25   Honeywell, spol. s r.o.
10:35   CEPIA Technologies s.r.o.
10:45   Mycroft Mind, a.s.
10:55   IBA CZ, s.r.o.
11:05   Aero4TE s.r.o.
11:15   Kentico software s.r.o.
11:25   Konica Minolta Business Solutions, spol. s r.o.
11:35   SEACOMP s.r.o.
11:45   Mind Forge Group, SE
11:55   Jak rozvíjet svou kariéru prostřednictvím portálu JobCheckIN
            Přednáška Kariérního centra MU
12:10   Losování studentů dle prezenční listiny
           Výherci získají zdarma speciální konzultace Kariérního centra MU!
12:15 - 13:15 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, budova D

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna A217!
(Fakulta informatiky, budova A)
14:00   Comprimato Systems s.r.o.
14:05   VEIT Electronics s.r.o.
14:10   SDE - Software Solutions s.r.o.
14:15   Safetica Technologies, s.r.o.
14:20   Nexa Technologies CZ s.r.o.
14:25   Trusted Network Solutions, a.s.
14:30   Mautilus, s.r.o.
14:35   IBM Global Services Delivery Center Czech Republic s.r.o.
14:40   GoodData s.r.o.
14:45   DAITE s.r.o.
14:50   Národní bezpečnostní úřad
15:00   InQool a.s.
15:05   KGT Investments Ltd.
15:10   Losování studentů dle prezenční listiny
            Výherci získají zdarma speciální konzultace Kariérního centra MU!
15:15 - 16:15 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, vstupní hala FI!

Program Dne SPP 24. 11. 2016


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty.

VYBRANÍ STUDENTI OBDRŽÍ DÁREK!

Připraveno je malé občerstvení!

Dopolední blok

9:05
1.část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, budova D)
  9:05   Honeywell, spol. s r.o.
  9:15   IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.
  9:25   Kentico software s.r.o.
  9:35   Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
  9:45   MONET +, a.s.
  9:55   Mycroft Mind, a.s.
10:05   NetSuite Czech Republic s.r.o.
10:15   SEACOMP s.r.o.
10:25   AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.
10:35   Comprimato Systems s.r.o.
10:45   ESET, spol. s r.o.
10:55   Y Soft Corporation, a.s.
11:10   CEPIA Technologies s.r.o.
11:15   Lexical Computing Ltd.
11:30   Red Hat Czech s.r.o.
12:00 - 13:00 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Setkání zástupců všech firem se zaměstnanci a doktorandy FI

od 13:15                 Setkání zástupců všech firem se zaměstnanci FI                          
Prostory vědeckotechnického parku - Zasedací místnost S110

Program v S110:

13:15   Zahájení, Ph.D. studium ve spolupráci se SPP, Václav Matyáš

13:25  Prezentace Kybernetického polygonu, Pavel Čeleda

13:40  Představení Laboratoře pokročilých síťových technologií,
            Eva Hladká


13:50  Informace vedení FI, rozvojové projekty, Jiří Barnat

14:00   Prohlídka laboratoře KYPOOdpolední blok

14:30
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, budova D)
14:30   CleverMaps a.s.
14:35   Národní bezpečnostní úřad
14:45   Cognito.CZ, s.r.o.
14:50   EmbedIT (Home Credit International a.s.)
14:55   CYAN Research & Development s.r.o.
15:00   DAITE s.r.o.
15:05   Flowmon Networks, a.s.
15:10   GoodData s.r.o.
15:15   InQool a.s.
15:20   KGT Investments Ltd.
15:25   Mautilus, s.r.o.
15:30   Nexa Technologies CZ s.r.o.
15:35   Safetica Technologies, s.r.o.
15:40   SDE - Software Solutions s.r.o.
15:45   TESCAN Brno s.r.o.
15:50   Trusted Network Solutions, a.s.
16:00 - 17:00 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Program Dne SPP středa 11. 5. 2016


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami-průmyslovými partnery fakulty.

Připraveno je malé občerstvení!

Dopolední blok

9:15
1.část prezentací
Prezentace firem pro studenty - předběžný program
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, budova D)
  9:15   Y Soft Corporation, a.s.
      Předání diplomů vítězům 5. ročníku soutěže pro šikovné studenty FI.
  9:30   Red Hat Czech s.r.o.
  9:45   Lexical Computing Ltd.
10:00   SEACOMP s.r.o.
10:10   Comprimato Systems s.r.o.
10:20   Kentico software s.r.o.
10:30   Honeywell, spol. s r.o.
10:40   ESET, spol. s r.o.
10:50   MONET+, a.s.
11:00   IBA CZ, s.r.o.
11:15   Mycroft Mind, a.s.
11:25   NetSuite Czech Republic s.r.o.
11:35   Národní bezpečnostní úřad
11:45   CEPIA Technologies s.r.o.
11:50   CleverMaps a.s.
11:55   Jak si vybrat toho správného zaměstnavatele?
            Přednáška Kariérního centra MU
12:15   Losování studentů dle prezenční listiny
           Výherci získají zdarma speciální konzultace Kariérního centra MU!
12:15 - 13:15 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty - předběžný program
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, budova D)
14:05   Cognito.CZ, s.r.o.
14:10   CYAN Research & Development s.r.o.
14:15   DAITE s.r.o.
14:20   Flowmon Networks, a.s.
14:25   GoodData s.r.o.
14:30   InQool a.s.
14:35   KGT Investments Ltd.
14:40   Nexa Technologies CZ s.r.o.
14:45   RaRe Technologies, s.r.o.
14:50   Safetica Technologies, s.r.o.
14:55   SDE - Software Solutions s.r.o.
15:00   Trusted Network Solutions, a.s.
15:05   Home Credit International a.s. (EmbedIT)
15:10   Losování studentů dle prezenční listiny
            Výherci získají zdarma speciální konzultace Kariérního centra MU!
15:15 - 16:15 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Program Dne SPP 10. 12. 2015


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty.

Připraveno je malé občerstvení!

Dopolední blok

9:15
1.část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, budova D)
  9:15   AT&T Global Network Services Czech Republic s. r. o.
  9:25   ESET, spol. s r.o.
  9:35   Honeywell, spol. s r.o.
  9:45   Kentico software s.r.o.
  9:55   MONET +, a.s.
10:05   Mycroft Mind, a.s.
10:15   NetSuite Czech Republic s.r.o.
10:25   Trusted Network Solutions, a.s.
10:30   USU Software, s.r.o.
10:35   GoodDATA s.r.o.
10:40   FNZ (UK) Ltd.
10:45   CEPIA Technologies s.r.o.
11:00   IBA CZ, s.r.o.
11:15   Lexical Computing Ltd.
11:30   Red Hat Czech s.r.o.
11:45   Y Soft Corporation, a.s.
12:00 - 13:00 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Setkání zástupců všech firem se zaměstanci a doktorandy FI

13:05 - 14:00                         Setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI                          
Zasedací místnost B517, 5. patro budovy B

Program v Zasedací místnosti:

13:05    Zahájení, informace vedení FI, Václav Matyáš
13:10   CERIT, Tomáš Pitner

Představení laboratoří:
13:30  Adaptive Learning Research Group, Radek Pelánek

13:40  Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systémů, Zdeněk Matěj

13:50  Laboratoř interakce člověka s počítačem, Jiří Chmelík, Fotis LiarokapisOdpolední blok

14:05
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, budova D)
14:05   SDE - Software Solutions s.r.o.
14:10   SolarWinds Czech s.r.o.
14:15   Safetica Technologies, s.r.o.
14:20   RaRe Technologies, s.r.o.
14:25   KGT Investments Ltd.
14:30   Flowmon Networks, a.s. (dříve INVEA-TECH, a.s.)
14:35   InQool a.s.
14:40   Flextronics Design, s.r.o.
14:45   Home Credit International a.s. (EmbedIT)
14:50   DAITE s.r.o.
14:55   CYAN Research & Development s.r.o.
15:00   Cognito.CZ, s.r.o.
15:05   AVG Technologies CZ, s.r.o.
15:10   SEACOMP s.r.o.
15:20   Národní bezpečnostní úřad
15:30 - 16:30 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Program Dne SPP 6. 5. 2015


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty.

Připraveno je malé občerstvení!

Dopolední blok

9:00
1.část prezentací
Prezentace firem pro studenty - předběžný program
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, budova D)
  9:00   Y Soft Corporation, a.s.
        Předání diplomů vítězům 4. ročníku soutěže pro šikovné studenty FI.
  9:15   Red Hat Czech s.r.o.
  9:30   Lexical Computing Ltd.
  9:45   AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.
  9:55  Comprimato Systems s.r.o.
10:05   NetSuite Czech Republic s.r.o.
10:15   Kentico software s.r.o.
10:25   MONET +, a.s.
10:35   ESET, spol. s r.o.
10:45   Mycroft Mind, a.s.
10:55   IBA CZ, s.r.o.
11:10   Honeywell, spol. s r.o.
11:20   SEACOMP s.r.o.
11:30   Připrav se na svou kariéru s Kariérním centrem MU.
            Přednáška Kariérního centra MU
11:45   Losování studentů dle prezenční listiny.
            Výherci získají zdarma speciální konzultace Kariérního centra MU.
12:00 - 13:00 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Odpolední blok

13:45
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty - předběžný program
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, budova D)
13:45   CEPIA Technologies s.r.o.
13:50   Trusted Network Solutions, a.s.
13:55   INVEA-TECH, a.s.
14:00   Národní bezpečnostní úřad
14:10   SolarWinds Czech s.r.o.
14:15   CYAN Research & Development s.r.o.
14:20   DAITE s.r.o.
14:25   InQool a.s.
14:30   FNZ (UK) Ltd - Czech Brand
14:35   USU Software, s.r.o.
14:40   Cognito.CZ, s.r.o.
14:45   Home Credit International a.s.(EmbedIT)
14:50   Flextronics Design, s.r.o.
14:55   Losování studentů dle prezenční listiny.
           Výherci získají zdarma speciální konzultace Kariérního centra MU.
15:00 - 16:00 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Program Dne SPP 3. 12. 2014


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty.

Připraveno je malé občerstvení!

Dopolední blok

9:15
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty - předběžný program
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, Botanická 68a, budova D)
  9:15   Lexical Computing Ltd.
  9:30   Y Soft Corporation, a.s.
  9:45   IBA CZ, s.r.o.
10:00   Red Hat Czech s.r.o.
10:15   MONET +, a.s.
10:25   NetSuite Czech Republic s.r.o.
10:35   K-net Technical International Group, s.r.o.
10:45   Kentico software s.r.o.
10:55   Mycroft Mind, a.s.
11:05   ESET, spol. s r.o.
11:15   AT&T Global Network Services Czech Republic
11:25   ON Semiconductor Czech Republic s.r.o.
11:45 - 12:45 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, Botanická 68a, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Setkání zástupců všech firem se zaměstanci a doktorandy FI

13:00 - 14:00                         Setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI                          
Zasedací místnost B517, 5. patro budovy B

Předběžný program v Zasedací místnosti:

13:00   CERIT SP, zahájení provozu, Tomáš Pitner

Představení laboratoří:
13:05  Laboratoř vyhledávání znalostí, Lubomír Popelínský

13:25  Ateliér grafického designu a multimédií, Helena Lukášová, Jana Malíková

13:40  Laboratoř datově orientovaných systémů a aplikací, Pavel Zezula


Odpolední blok

14:15
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty - předběžný program
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, budova D)
14:15   Gemalto s.r.o.
14:25   SEACOMP s.r.o.
14:35   Honeywell, spol. s r.o.
14:45   FNZ (Czechia) s.r.o.
14:50   USU Software, s.r.o.
14:55   DAITE s.r.o.
15:00   InQool a.s.
15:05   SolarWinds Czech s.r.o.
15:10   Trusted Network Solutions, a.s.
15:15   Business Factory s.r.o.
15:20   Cognito.CZ s.r.o.
15:25   Embed IT (Home Credit International a.s.)
15:45 - 16:45 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, Botanická, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Program Dne SPP 6. 5. 2014


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty.

Připraveno je malé občerstvení!

Dopolední blok

9:00
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, Botanická 68a, vstup přes budovu D)
  9:00   Red Hat Czech s.r.o.
            Předání diplomů vítězům 3. ročníku soutěže
            pro talentované studenty FI.

  9:15   Y Soft Corporation, a.s.
  9:30   IBA CZ, s.r.o.
  9:45   Lexical Computing Ltd.
10:00   Gemalto s.r.o.
10:10   Honeywell, spol. s r.o.
10:20   Mycroft Mind,a.s.
10:30   Kentico software s.r.o.
10:40   K-net Technical International Group, s.r.o.
10:50   ON Semiconductor Czech Republic s.r.o.
10:55   InQool a.s.
11:00   FNZ (Czechia) s.r.o.
11:05   IT serve, s.r.o.
11:10   SEACOMP s.r.o.
11:20   Přednáška Kariérního centra MU - Nabídka služeb KC
11:35   Losování studentů dle prezenční listiny
            Výherci získají zdarma speciální kozultace KC MU

11:35 - 12:35 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, Botanická, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Odpolední blok

12:50
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, Botanická 68a, vstup přes budovu D)
12:50   Trusted Network Solutions, a.s.
13:00   MONET +, a.s.
13:10   ESET, spol. s r.o.
13:20   NetSuite Czech Republic s.r.o.
13:30   SolarWinds Czech s.r.o.
13:35   DAITE s.r.o.
13:40   USU Software, s.r.o.
13:45   Národní bezpečnostní úřad
13:55   Losování studentů dle prezenční listiny
            Výherci získají zdarma speciální kozultace KC MU

14:10 - 15:10 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, Botanická, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Program Dne SPP 5. 12. 2013


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty.

Připraveno je malé občerstvení!

Dopolední blok

9:45
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, Botanická 68a, vstup přes budovu D)
  9:45   Y Soft Corporation, a.s.
10:00   Red Hat Czech s.r.o.
10:15   IBA CZ, s.r.o.
10:30   Lexical Computing Ltd
10:40   ESET, spol. s r.o.
10:50   MENIER s.r.o.
11:00   MONET +, a.s.
11:10   Národní bezpečnostní úřad
11:20   ON Semiconductor Czech Republic s.r.o.
11:30   Vyhlášení výsledků Soutěže pro studenty FI o logo SPP
11:40    Předpokládaný konec dopoledního bloku prezentací v D3
11:50 - 12:50 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, Botanická, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Setkání zástupců všech firem se zaměstanci a doktorandy FI

13:00 - 14:00                         Setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI                          
Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro
(Fakulta informatiky, Botanická 68a, vstup přes budovu D)

Předběžný program v Zasedací místnosti:

13:00   Zahájení, Václav Matyáš
13:01  Představení laboratoře, Petr Sojka
13:20  Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat, statistiky z projektu OPVK, Václav Matyáš
13:25  CERIT VTP - jarní výzva podnikatelského inkubátoru, Tomáš Pitner

Odpolední blok

14:10
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, Botanická 68a, vstup přes budovu D)
14:10   Mycroft Mind, a.s.
14:20   Trusted Network Solutions, a.s.
14:30   Honeywell, spol. s r.o.
14:40   SolarWinds Czech s.r.o.
14:45   DAITE s.r.o.
14:50   InQool a.s.
14:55   Kentico software s.r.o.
15:00   FNZ (Czechia) s.r.o.
15:05   USU Software, s.r.o.
15:10   Javlin, a.s.
15:15   Embed IT (Home Credit International a.s.)
15:25   Předpokládaný konec odpoledního bloku prezentací v D3
15:25 - 16:25 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, Botanická, budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Program Dne SPP 7. 5. 2013


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty.

Součástí programu prezentací v posluchárně D3 jsou:
1) Zdarma speciální konzultace Kariérního centra MU pro výherce
    Na závěr dopoledního (11:25) a odpoledního (13:35) bloku prezentací firem pro studenty proběhne
    losování – dle prezenční listiny (dopoledního/odpoledního) bloku budou vylosováni výherci z řad
    zúčastněných studentů, kteří získají zdarma speciální konzultace Kariérního centra MU.
    Jedná se o speciální nabídku psychodiagnostického testování, nestandardní baterie
    psychologických testů, které běžně Kariérní centrum studentům nenabízí nebo nabízí za finanční uhrazení.
2) Oficiální vyhlášení soutěže pro studenty FI o logo SPP
    Ve spolupráci SPP a Ateliéru grafického designu a multimédií FI MU byla připravena grafická soutěž
    pro studenty FI MU o značku či logotyp Sdružení průmyslových partnerů – výherce obdrží odměnu 7.777 Kč.
    Vyhlášení, propozice a podrobnosti soutěže jsou zařazeny do programu v 11:25.


Nebude chybět ani malé občerstvení pro účastníky setkání!

Dopolední blok

9:00
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, Botanická 68a)
  9:00   IBA CZ, s.r.o.
  9:15   Red Hat Czech s.r.o.
        Předání diplomů vítězům 2. ročníku soutěže pro talentované studenty FI.
  9:30   Y Soft Corporation, a.s.
  9:45   ESET, spol. s r.o.
  9:55   Gemalto s.r.o.
10:05   K-net Technical International Group, s.r.o.
10:15   MONET+, a.s.
10:25   SEACOMP s.r.o.
10:35   Trusted Network Solutions, a.s.
10:45   TESCAN, a.s.
10:55   Národní bezpečnostní úřad
11:05   Přednáška Kariérního centra MU
11:25    1) Losování studentů dle prezenční listiny - výherci získají
            zdarma speciální konzultace Kariérního centra MU

            2) Oficiální vyhlášení soutěže pro studenty FI o logo SPP
11:30   Předpokládaný konec dopoledního bloku prezentací v D3
11:30 - 12:30 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
budova D, prostory před posluchárnami D1, D2


Odpolední blok

12:30
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, Botanická 68a)
12:30   Lexical Computing Ltd
12:40   DAITE s.r.o.
12:45   Embed IT (Home Credit International a.s.)
12:50   FNZ (Czechia) s.r.o.
12:55   InQool a.s.
13:00   Javlin, a.s.
13:05   Kentico software s.r.o.
13:10   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
13:15   SolarWinds Czech s.r.o.
13:20   USU Software, s.r.o.
13:25   Losování studentů dle prezenční listiny - výherci získají
            zdarma speciální konzultace Kariérního centra MU

13:30   Předpokládaný konec odpoledního bloku prezentací v D3
13:30 - 14:30 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Fakulta informatiky, Botanická,
budova D, prostory před posluchárnami D1, D2

Program Dne SPP 6. 12. 2012


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty.

Tentokrát bude malé občerstvení připraveno v posluchárně G101, současně s prezentacemi firem na stáncích

Dopolední blok

9:45
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, Botanická 68a, vchod přes budovu D)
  9:15   Red Hat Czech s.r.o.
  9:30   IBA CZ, s.r.o.
  9:45   Lexical Computing Ltd
10:00   CEPIA Technologies s.r.o.
10:15   Trusted Network Solutions, a.s.
      Předání diplomů vítězům soutěže o nejlepší bakalářskou
      a diplomovou práci, kterou organizovala LaBAK ve spolupráci se společnostmi
      CEPIA Technologies a Trusted Network Solutions.


10:25 - 10:30 přestávka
10:30   Apprise Software s.r.o.
10:40   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
10:50   JAVLIN, a.s.
11:00   Microsoft s.r.o.
11:10   Kentico software s.r.o
11:15   MONET+, a.s.
11:20   SolarWinds Czech s.r.o.
11:25   F solutions, s.r.o.
11:30   Embed IT (Home Credit International a.s.)
11:35 Předpokládaný konec dopoledního bloku prezentací v D3
11:50 - 12:50 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
posluchárna G101 (Centrum Šumavská, Šumavská 15)

Setkání firem se zaměstanci a doktorandy FI

13:00 - 14:00                         Setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI                          
Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro
(Fakulta informatiky, Botanická 68a - vchod přes budovu D)

Předběžný program v Zasedací místnosti:
13:00   Zahájení
             Václav Matyáš
13:05  Změny v SPP, Projekt OPVK
             Václav Matyáš
13:20  CERIT, plány, vize
             Roman Čermák
             Jiří Zlatuška

             Projekt OPVK - PPS, Tomáš Pitner
13:35  Spolupráce s CERIT SC
             CERIT-SC, Tomáš Rebok

Odpolední blok

14:15
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
(Fakulta informatiky, Botanická 68a, vchod přes budovu D)
14:15   NetSuite Czech Republic s.r.o.
14:25   oXy Online s.r.o.
14:35   Y Soft Corporation, a.s.
14:45   Vendavo CZ, s.r.o.,
14:50   FEI Czech Republic s.r.o.
14:55   FNZ (Czechia) s.r.o.
15:00   USU Software, s.r.o.
15:05   Infinity a.s.
15:10   SEACOMP s.r.o.
15:15   IReSoft, s.r.o.
15:20 Předpokládaný konec odpoledního bloku prezentací v D3
15:35 - 16:35 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
posluchárna G101 (Centrum Šumavská, Šumavská 15)

Program Dne SPP 26. 4. 2012


Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty.

Dopolední blok

9:45
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
  9:45   Red Hat Czech s.r.o.
10:00   IBA CZ, s.r.o.
10:15   NetSuite Czech Republic s.r.o.
10:35   Microsoft s.r.o.
10:45   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
10:55   Y Soft Corporation, a.s.
11:05   Trusted Network Solutions, a.s.
11:15   F solutions, s.r.o.
11:20   USU Software, s.r.o.
11:25   TESCAN, a.s.
11:30   FNZ (Czechia) s.r.o.
          11:35 Předpokládaný konec dopoledního bloku prezentací v D3
11:45 - 12:55 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

Setkání firem se zaměstanci a doktorandy FI

13:00 - 13:55                         Setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI                          
Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro

Předběžný program v Zasedací místnosti:
13:00   Zahájení
           Tomáš Pitner,
            proděkan pro rozvoj, propagaci a celoživotní vzdělávání


Představení laboratoří FI:
13:05   Centrum analýzy biomedicínského obrazu
             Michal Kozubek, děkan, vedoucí centra

13:25   Centrum zpracování přirozeného jazyka
             Pavel Rychlý, odborný asistent

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
14:00   CEPIA Technologies, s.r.o.
14:15   Lexical Computing Ltd.
14:30   oXy Online s.r.o.
14:40   Mycroft Mind, a.s.
14:50   Apprise software s.r.o.
15:00   ANF DATA spol. s r.o.
15:10   Kentico software s.r.o.
15:15   SolarWinds Czech s.r.o.
15:20   FEI Czech Republic s.r.o.
15:25   DAITE s.r.o.
15:30   Monet+, a.s.
            15:35 Předpokládaný konec odpoledního bloku prezentací v D3
15:45 - 17:00 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Nebude chybět ani malé občerstvení pro účastníky setkání!

Program Dne SPP 24. 11. 2011

Dopolední blok

9:45
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
  9:45   CEPIA Technologies, s.r.o.
10:00   Lexical Computing Ltd.
10:15   IBM Česká republika, spol. s r.o.
10:25   ANF DATA spol. s r.o.
10:35   FEI Czech Republic, s.r.o.
10:45   IBA CZ, s.r.o.
10:55   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
11:05   Apprise Software s.r.o.
11:15   oXy Online s.r.o.
11:25   SolarWinds Czech s.r.o.
11:30   F solutions, s.r.o.
11:35   USU Software, s.r.o.
11:40   TESCAN, a.s.
12:00 - 12:55 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
13:00 - 13:55                        Neformální setkání zástupců všech firem
se zaměstanci FI

Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro
Předběžný program v Zasedací místnosti:
13:00   Zahájení
         Václav Matyáš, proděkan pro zahraničí a vnější vztahy

13:05  Projekt CERIT-SP
         Roman Čermák, manažer projektu

Představení laboratoří FI:
13:20  
Laboratoř softwarových architektur a informačních systémů
(LaSArIS)
         Tomáš Pitner, vedoucí laboratoře

13:35  
Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe)
         Jiří Barnat, vedoucí laboratoře

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
14:00   Red Hat Czech s.r.o.
14:15   Y Soft Corporation, a.s.
14:25   CA CZ, s.r.o.
14:35   Mycroft Mind, a.s.
14:45   JAVLIN, a.s.
14:55   Microsoft s.r.o.
15:05   NetSuite Czech Republic s.r.o.
15:15   ZPA Nová Paka, a.s.
15:25   Kentico software s.r.o.
15:30   IReSoft, s.r.o.
15:45 - 16:45 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Nebude chybět ani malé občerstvení pro účastníky setkání!


Program Dne SPP 28. 4. 2011

Dopolední blok

9:30
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

  9:30   Red Hat Czech s.r.o.
  9:45   Seznam.cz, a.s.
10:00   Apprise Software s.r.o.
10:10   CA CZ, s.r.o.
10:20   Y Soft Corporation, a.s.
10:30   Microsoft s.r.o.
10:40   JAVLIN, a.s.
10:50   NetSuite Czech Republic s.r.o.
11:00   Mycroft Mind, a.s.
11:10   IReSoft, s.r.o.
11:20   AdvaICT, a.s.
11:30   Kentico software s.r.o.

11:50 - 12:55 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00 - 13:55                                         Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro
Předběžný program v Zasedací místnosti:
13:00   Zahájení
         Tomáš Pitner, proděkan pro SPP

13:05  Projekty ve spolupráci s průmyslovými partnery
         Tomáš Pitner, proděkan pro SPP
               Platforma průmyslové spolupráce - projekt OPVK
               iCom (ve spolupráci s Univerzitou Vídeň) - projekt EÚS

Představení laboratoří FI:
13:25  Laboratoř bezpečnosti a aplikované kryptografie
         Václav Matyáš, vedoucí katedry KPSK

13:40  Institut teoretické informatiky
         Antonín Kučera, vedoucí Institutu teoretické informatiky


Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

14:00   ANF DATA spol. s r.o.
14:15   IBM Česká republika, spol. s r.o.
14:25   Trusted Network Solutions, a.s.
14:35   IBA CZ, s.r.o.
14:45   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
14:55   oXy Online s.r.o.
15:05   F solutions, s.r.o.
15:15   Solar Winds Czech s.r.o.
15:25   USU Software, s.r.o.
15:35   FEI Czech Republic s.r.o.
15:45   ABSTRACT s.r.o.

16:15 - 17:15 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Nebude chybět ani malé občerstvení pro účastníky setkání!


Čtvrtek 9. 12. 2010 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na setkání s firmami - průmyslovými partnery fakulty

Potenciální partneři (firmy), kteří mají zájem o spolupráci s fakultou, se mohou Dne SPP pasivně zúčastnit a získat tak první informace pro navázání spolupráce. Registrace na e-mailu czv@fi.muni.cz je nutná!

Program Dne SPP 9. 12. 2010


Dopolední blok

10:15
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

10:15   ANF DATA spol. s r.o.
10:30   Red Hat Czech, s.r.o.
10:45   IBM Česká republika, s.r.o.
10:55   Trusted Network Solutions, a.s.
11:05   SolarWinds Czech, s.r.o.
11:15   USU Software, s.r.o.
11:25   IReSoft, s.r.o.
11:35   ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

12:00 - 13:00 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00 - 14:00                                         Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 - budova B, 5. patro
Předběžný program v Zasedací místnosti:
Zahájení
         Tomáš Pitner, proděkan pro SPP
Vědecko-technologický park
         Roman Čermák, projektový manažer
Platforma VaV spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat (projekt OPVK)
         Václav Matyáš, vedoucí katedry KPSK

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3

14:00   IBA CZ, s.r.o.
14:10   Javlin, a.s.
14:20   Microsoft s.r.o.
14:30   oXy Online s.r.o.
14:40   Ysoft, s.r.o.
14:50   F solutions, s.r.o.
15:00   CA CZ s.r.o.
15:10   Apprise Software s.r.o.
15:20   ABSTRACT s.r.o.

15:30 - 16:45 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Nebude chybět ani malé občerstvení pro účastníky setkání!


Čtvrtek 29. 4. 2010 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na další setkání s průmyslovými partnery

Potenciální partneři (firmy), kteří mají zájem o spolupráci s fakultou, se mohou Dne SPP pasivně zúčastnit a získat tak první informace pro navázání spolupráce. Registrace na e-mailu czv@fi.muni.cz je nutná!

Program Dne SPP 29. 4. 2010


Dopolední blok

10:15
1. část prezentací          
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
10:15   ANF DATA spol. s.r.o.
10:30   Microsoft s.r.o.
10:40   IBA CZ, s.r.o.
10:50   IBM Česká republika, s.r.o.
11:00   Javlin, a.s.
11:10   ABSTRACT s.r.o.
11:20   USU Software, s.r.o.
11:30   F solutions, s.r.o.
11:40   oXy Online s.r.o.
              Vyhlášení výsledků programátorské soutěže oXy Online
12:00 - 13:00 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00 - 14:00                  Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 (budova B, 5. patro)

Program v Zasedací místnosti od 13:00:
Úvodní slovo - Jiří Zlatuška, děkan FI
Platforma VaV spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat (projekt OPVK) - Václav Matyáš
Přehled možností získání zdrojů na společné projekty - Jan Pavlovič

Odpolední blok

14:00
2. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
14:00   CEPIA Technologies s.r.o.
14:10   Red Hat Czech, s.r.o.
14:25   Trusted Network Solutions, a.s.
14:35   Ysoft, s.r.o.
14:45   IReSoft, s.r.o.
14:55   SolarWinds Czech, s.r.o.
15:15 - 16:30 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2
Pro účastníky je připraveno malé občerstvení!


Čtvrtek 10. 12. 2009 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na sedmé setkání s průmyslovými partnery

Připraveno je malé občerstvení!

Program Dne SPP 10. 12. 2009

10:15
1. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
10:15   CEPIA Technologies s.r.o.
10:25   Seznam.cz, a.s.
10:40   Ysoft, s.r.o.
10:50   Trusted Network Solutions, a.s.
11:00   IBM Česká republika, s.r.o.
11:10   MSR Engines s.r.o.
11:20   ABSTRACT s.r.o.
11:30 - 12:30 Prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

12:30 - 13:30                  Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517 (budova B, 5. patro)

13:30
2. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
13:30   ANF DATA spol. s.r.o.
13:45   Red Hat Czech, s.r.o.
14:00   oXy Online s.r.o.
14:10   USU Software, s.r.o.
14:20   Javlin, a.s.
14:30   IBA CZ, s.r.o.
14:40   IReSoft, s.r.o.
14:50   Sun Microsystems Czech, s.r.o.
15:00 - 16:00 Prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2Čtvrtek 23. 4. 2009 - Den s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme studenty a zaměstnance FI na dubnové setkání s průmyslovými partnery

Jako obvykle nebude chybět malé občerstvení!

Program Dne SPP 23. 4. 2009

10:30
1. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
10:30   Red Hat Czech, s.r.o.
10:45   ANF DATA spol. s r.o.
11:00   IBA CZ, s.r.o.
11:10   Javlin, a.s.
11:20   oXy Online s.r.o.
11:45 - 13:00 prezentace firem dopoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2

13:00                                Neformální setkání zástupců všech firem se zaměstanci FI
Zasedací místnost B517

14:00
2. část prezentací
Prezentace firem pro studenty
posluchárna D3
14:00   CEPIA Technologies
14:10   Seznam.cz, a.s.
14:25   IBM Česká republika, s.r.o.
14:35   Trusted Network Solutions, a.s.
14:45   Ysoft, s.r.o.
14:55   USU Software, s.r.o.
15:15 - 16:30 prezentace firem odpoledního bloku na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2Středa 10. 12. 2008 a čtvrtek 11. 12. 2008

2 x setkání s průmyslovými partnery FI

Srdečně zveme všechny studenty a zaměstnance FI na další setkání s průmyslovými partnery

Připraveno je malé občerstvení!

Program 1. Dne SPP - středa 10. 12. 2008

15:00 Den SPP bude zahájen neformálním setkáním zástupců firem se zaměstnanci FI
Klub ÚVT, budova C
16:15 Prezentace firem pro studenty, posluchárna D2
16:15 oXyOnline s r.o.
16:25 AVONET, s.r.o.
16:35 SUSE LINUX, s.r.o.
16:45 Trusted Network Solutions, a.s.
16:55 ANF DATA spol. s r.o.
17:10 Ysoft, s.r.o.
17:30 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Program 2. Dne SPP - čtvrtek 11. 12. 2008

14:00 Den SPP bude zahájen neformálním setkáním zástupců firem se zaměstnanci FI
Program v BOO3
Posluchárna B003 (suterén budovy B, poblíž učeben D)
15:15 Prezentace firem pro studenty, posluchárna D3
15:15 Red Hat Czech, s.r.o.
15:30 IBA CZ, s.r.o.
15:40 IBM Česká republika, spol. s r.o.
15:50 Javlin a.s.
16:00 ecommerce.cz, a.s.
16:10 Hewlett-Packard s.r.o.
16:20 MSR Engines
16:30 Sun Microsystems Czech, s.r.o.
16:40 USU Software, s.r.o.
16:50 ZONER software s.r.o.
17:00 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Čtvrtek 24. 4. 2008 - Den s průmyslovými partnery FI

Všichni studenti a zaměstnanci FI jsou srdečně zváni!

Setkání s průmyslovými partnery FI je pro studenty příležitostí seznámit se s
  • novými obory, předměty a dalšími aktivitami Fakulty informatiky
  • možností zahraniční stáže u firem
  • tématy závěrečných prací zadaných ve spolupráci s firmami
  • aktivitami partnerských firem
  • příp. najít budoucího zaměstnavatele
Průmysloví partneři v současnosti mj. finančně podporují řadu studentů za kvalitní diplomové či bakalářské práce, práci na projektech a také za vývoj open-source software.

V závěru prezentací (posluchárna D3) budou oznámeny výsledky programátorské soutěže, kterou vyhlásila společnost Trusted Network Solutions.
Připraveno je malé občerstvení!

Program Dne SPP 24. 4. 2008
13:00 Den SPP bude zahájen neformálním setkáním zástupců firem se zaměstnanci FI
Program v Zasedací místnosti - budou představeny nové obory a předměty fakulty, možnosti zahraničních stáží studentů u firem a další aktivity Fakulty informatiky.
Zasedací místnost B517
13:45 Prezentace firem, posluchárna D3
13:45 Seznam.cz
14:00 Red Hat
14:15 ANF DATA
14:30 Y soft
14:40 oXy Online
14:50 Javlin Consulting
15:00 IBM
15:10 IBA CZ
15:20 Aponia Software
15:30 SUSE LINUX
15:35 AVONET, s.r.o.
15:40 Trusted Network Solutions
           Vyhlášení výsledků programátorské soutěže
16:00 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Čtvrtek 13. 12. 2007 - Den s průmyslovými partnery FI

Setkání s firmami průmyslovými partnery FI je pro studenty příležitostí
  • blíže poznat činnost a záměry partnerských firem
  • zorientovat se v nabídce závěrečných prací
  • najít budoucího zaměstnavatele
Průmysloví partneři již v současnosti finančně podporují řadu studentů - a to nejen za kvalitní diplomové či bakalářské práce, práci na projektech, ale i za vývoj open-source software.

Program

od 12:00 Na neformálním setkání zástupců firem se zaměstnanci FI budou mj. představeny
nové obory studia, uplatnění absolventů a aktuální nárůst počtu přijímaných studentů.
Zasedací místnost B517
od 13:00 Prezentace firem, posluchárna D3
13:00 ANF DATA
13:20 Red Hat
13:40 Aponia Software
13:55 IBA CZ
14:10 Javlin Consulting
14:25 oXy Online
14:40 Seznam.cz
14:55 Trusted Network Solutions
15:05 SUSE LINUX
Vyhlášení výsledků Programu na podporu linuxové komunity v ČR
od 15:30 Prezentace firem na stáncích
Budova D, prostory před posluchárnami D1 a D2


Setkání 18. 5. 2007

Program
9 - 10 Jednání zástupců FI s firmami
Zasedací místnost B517
10 - 12 Setkání partnerů se studenty i zaměstnanci FI - 1. část
10 - 20 minutové prezentace firem:
ANF DATA
IBA CZ
Javlin Consulting
Seznam
Suse

Posluchárna D3
od 12 hod. Setkání partnerů se studenty i zaměstnanci FI - 2. část
Prezentace jednotlivých firem, stánky
budova D - prostory před posluchárnami D2 a D1


Úvodní setkání 2. 3. 2007

V rámci tohoto setkání se uskutečnila prezentace Fakulty informatiky MU.