Projekty ve spolupráci s průmyslovými partnery

K rozsáhlejším společným projektům, které se uskutečnily ve spolupráci Fakulty informatiky MU s průmyslovými partnery patří:

Software Summer Camp

SWSC patří k aktivitám, které se konají ve spolupráci fakulty a společností IBA CZ, IBM ČR a dalšími partnery. Tento letní týdenní workshop se koná pravidelně od roku 2008. Studenti tak mají unikátní příležitost zúčastnit se zajímavých přednášek a praktických seminářů a získat tak praktické zkušenosti s komerčními produkty a technologiemi z oblasti podnikového software a vývoje aplikací.

Fedora Developer Conference

Společnost Red Hat a Fakulta informatiky připravily akci pro vývojáře, správce a uživatele, které zajímají technologie Linux a JBoss. V roce 2012 se na Fakultě informatiky uskuteční další ročník této konference.

Certifikace na Rational Unified Process

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky realizovala spolu s IBM Česká republika již dva ročníky certifikace na vývojovou metodiku Rational Unified Process 7.0. Certifikace navazuje na teoretické a praktické zkušenosti s metodikou Rational Unified Process (RUP) ve výuce na FI MU a verifikuje tak znalosti studentů v této oblasti. Akce je realizována ve spolupráci s Centrem pro transfer technologií MU. Manažer akce: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Academic Developer Days

Série přednášek společnosti Microsoft, které představí studentům nejnovější vývojové technologie a trendy.

Service Science, Management and Engineering (SSME)

Navazující magisterský studijní obor, v rámci kterého studenti absolvují jednosemestrální stáž ve firmě (např. IBM, Mycroft Mind, oXy Online). Studentům se tak nabízí možnost využít v praxi znalosti získané ve škole. V rámci oboru získávají studenti vzdělání v celé šíři – nejenom v oblasti informačních technologií, ale i v oblasti managementu, nezbytných soft skills a komunikačních dovedností.