Pro zájemce o partnerství


V případě zájmu o dlouhodobější spolupráci s Fakultou informatiky MU se, prosím, obraťte se na kontaktní osobu, kterou je za Sdružení průmyslových partnerů FI

Eva Matějková
administrátorka SPP
e-mail: matejkov@fi.muni.cz
tel: 549 494 815

Současně nám pošlete zaměření a název Vaší společnosti, oblast spolupráce, o kterou máte zájem a kontaktní osobu za společnost, na kterou se budeme obracet v záležitostech týkajících se spolupráce.
Na základě jednání jsou dohodnuty podrobnosti a možnosti spolupráce a je stanovena prvotní představa o čerpání příslušné části příspěvku partnera (např. podpora Bc/Mgr studenta, sponzorství nejlepší závěrečné práce, studentské soutěže, apod.)

V průběhu spolupráce jsou každému partnerovi poskytnuty v rámci SPP tyto propagační služby:

  • prezentace partnera na webu SPP,
  • prezentace partnera na informačních místech SPP a fakulty,
  • propagace akcí partnera na fakultě,
  • pozvánka na setkání SPP (2x ročně).
Kromě toho mohou být firmám ve vyšší kategorii partnerství poskytovány další specifické služby.