Pro zájemce o partnerství v SPP

Spolupráce v SPP je určeno pro firmy, které navážou dlouhodobou spolupráci s určitým týmem na FI MU. Akademické týmy (výzkumné skupiny) fakulty a jejich zaměření můžete najít zde. Vždy závisí na zájmu obou stran (jak na straně firmy, tak na straně týmu na FI MU), zda prvotní kontakt přeroste v úspěšnou spolupráci. Tou může být například společné vedení bakalářských a diplomových prací, zvané přednášky ve výuce, či společné projekty s výzkumným přesahem.

Spolupráce v SPP probíhá na základě vzájemných smluv:

Výši finančních příspěvků pro jednotlivé úrovně spolupráce najdete dole na této stránce. Tato finanční částka je (po odečtení režie MU) investovaná do společné spolupráce - firma tak má možnost v koordinaci s týmem na FI MU využít tyto finance např. jako odměnu za nejlepší závěrečné práce, studenty ze soutěže apod.

V průběhu spolupráce jsou každému partnerovi poskytnuty v rámci SPP tyto propagační služby:

V případě zájmu o spolupráci nám pošlete zaměření a název Vaší společnosti, oblast spolupráce, o kterou máte zájem a kontaktní osobu za společnost, na kterou se budeme obracet v záležitostech týkajících se spolupráce.

Kontakt:
Dorota Jůvová
Administrátorka spolupráce s průmyslem
e-mail: spp@fi.muni.cz
tel: 549 495 274