Spolupráce v oblasti závěrečných prací


Vzájemná spolupráce fakulty s firmami probíhá mj. také v oblasti zadávání témat a vedení závěrečných prací. Počet úspěšně obhájených závěrečných prací se stal jedním z osvědčených indikátorů míry intezity spolupráce mezi fakultou a průmyslovým partnerem.

Úspěšně obhájené závěrečné práce ve spolupráci s průmyslovými partnery
rok 2018 2017 2016 2015 2014
počet 106 92 110 117 111