Spolupráce v oblasti závěrečných prací


Vzájemná spolupráce fakulty s firmami probíhá mj. také v oblasti zadávání témat a vedení závěrečných prací. Počet úspěšně obhájených závěrečných prací se stal jedním z osvědčených indikátorů míry intezity spolupráce mezi fakultou a průmyslovým partnerem.

Úspěšně obhájené závěrečné práce ve spolupráci s průmyslovými partnery
Rok BP/DP
ks
2016 110
2015 117
2014 109