Soutěž pro talentované studenty FI

Soutěž se koná jedenkrát ročně a je zaměřená především na studenty 2. a 3. semestru bakalářského studia. Během 24 hodin řeší studenti úkoly, na kterých se podílí laboratoře FI ve spolupráci s průmyslovými partnery. Finalisté mohou v laboratořích FI získat pozice studentských výzkumných pracovníků s firemními stipendii a zapojit se tím do aktivit, které posílí spolupráci mezi laboratořemi FI a firmami SPP.

Obrazek CompetitionAIP2017

Soutěž pro talentované studenty FI 2017