Soutěž pro talentované studenty FI

Informace k soutěži pro studenty 2023

Informace k soutěži pro studenty 2022


Soutěž se koná jedenkrát ročně a je zaměřená především na studenty 2. a 3. semestru bakalářského studia. Během 24 hodin řeší studenti úkoly, na kterých se podílí laboratoře FI ve spolupráci s průmyslovými partnery. Finalisté mohou v laboratořích FI získat pozice studentských výzkumných pracovníků s firemními stipendii a zapojit se tím do aktivit, které posílí spolupráci mezi laboratořemi FI a firmami SPP.

Pravidla soutěže pro talentované studenty FI

Soutěž pro šikovné studenty FI probíhá v rámci aktivit Sdružení průmyslových partnerů (SPP) FI. Cenami v soutěži jsou stipendii podporované pozice výzkumných asistentů – juniorů – v laboratořích FI MU. Tato stipendia mohou být vyplácena jen ze zakázek jednotlivých členů SPP FI v rozpočtu FI. Typický harmonogram soutěže a jejích příprav je popsán na závěr tohoto dokumentu.

I. fáze – definice pozic
Firmy (výhradně členové SPP FI) musí dospět k dohodě s konkrétními laboratořemi FI ohledně náplně práce výzkumných asistentů-juniorů. Musí být přesně stanoven počet studentů (= potenciálních asistentů-juniorů), který je pro každou pozici vyhledáván. Tyto pozice mají být vytvořeny min. po dobu jednoho semestru (5 měsíců), horní omezení není a ideálně by měly vyústit ve výzkumnou pozici v rámci společných projektů FI a firem. Pozice je spojena se stipendiem z prostředků SPP od dané firmy, typicky se v počátku pohybuje v rozmezí 4-8 tis. Kč měsíčně, podle intenzity zapojení studenta. Následné působení je na vzájemné domluvě a spokojenosti všech tří zapojených stran (student, sponzorující firma a daná fakultní laboratoř).

V rámci organizace soutěže musí laboratoře ve spolupráci s firmami dodat specifikace pozic v požadovaném formátu. Pořadí dodání těchto specifikací (ve finální verzi) určuje pořadové číslo dané pozice, pořadí loga a jména firmy při propagaci soutěže.

II. fáze – specifikace soutěžních úkolů
Úkoly budou studentům zadávány ve dvou dnech, na řešení úkolu je vždy 24 hodin a řešení jsou odevzdávána do IS MU. Je vhodné podpořit studenty i k podaní částečných řešení nebo konceptu. Je třeba myslet na to, že soutěžící jsou talentovaní studenti FI v 2. nebo 4. semestru bakalářského studia a často s omezenými schopnostmi programovat ve více jazycích/prostředích. Obvykle se jedná o studenty aktivní, talentované a chytré.

V rámci organizace soutěže musí laboratoře ve spolupráci s firmami dodat specifikace úkolů v požadovaném formátu. Pořadí dodání těchto specifikací (ve finální verzi) pak určuje zařazení do jednotlivých kol/dnů soutěže, kdy úkoly vydávané první den podle zkušeností z minulosti řeší 2-3x více studentů (než úkoly druhého dne).

III. fáze – opravy řešení úloh
Laboratoře ve spolupráci s firmami dodají jména a UČO opravujících, kterým bude přiděleno právo přístupu k řešením studentů, kteří řešili daný úkol – a toto řešení pak je opravováno, resp. vyhodnocováno. Řešení by měla být vyhodnocena do 24 hodin, lépe ale do 8 hodin. Opravující po vyhodnocení dodávají organizátorům soutěže seznam jmen a UČO studentů, kteří mají být pozváni do finále soutěže.

Důležité upozornění: Studenti jsou při vydávaní úkolů jasně upozorňováni, že ve finále se mohou zúčastnit pohovoru (fáze IV) k jakýmkoliv pozicím, o které mají zájem – nikoliv jen k pozicím, kde byli nominovaní do finále nebo které řešili.

IV. fáze – finále – pohovory k nabízeným pozicím
Laboratoře a firmy se předem domluví na složení týmu (obvykle 1-3 lidé), kteří se za ně účastní pohovoru se studenty. Pohovory se obvykle uskuteční den po vyhodnocení všech studentských řešení úkolů.
Výsledkem pohovoru jsou:
a) Od studentů čísla pozic (v sestupném pořadí), o které mají zájem. Např. 4, 2, 3 nebo jen 5.
b) Od vypisovatelů pozic jména studentů, o které mají po pohovorech zájem pro dané pozice.

Pohovory probíhají tak, že studenti si sami vybírají pozice, o které mají zájem a s jejichž reprezentanty chtějí hovořit. Obvykle, ale rozhodně zdaleka ne vždy, jsou to pozice, ke kterým odpovídající úkol řešili. Rada pro studenty pro zvažování pozic je následující – je vhodné mít aspoň rámcovou představu o časovém nasazení, které můžete práci na dané pozici v laboratoři věnovat tak, aby to nemělo negativní dopad na Vaše studium. Berte půldny jako nejmenší smysluplné jednotky času a zvažte, že stipendium z prostředků zapojené firmy bude odpovídat míře nasazení.

V. fáze – obsazení pozic
Pro přidělení pozic konkrétním studentům postupujeme podle následujících pravidel (rozřazení provádí zástupce SPP, organizátora soutěže):
1) Prioritu v případě kolize pravidel má přání studenta vyjádřené hned po finále, ve IV. fázi.
2) Student nevyjadřující zájem o danou pozici na tuto nebude přirazen.
3) Nominace od týmu dané pozice i od soutěžících studentů musí být sestupně seřazeny. Podle těchto nominací proběhne přiřazování.
4) Tým smí obsadit pouze předem definovaný počet pozic.
5) Dva měsíce od finále soutěže mají týmy vypisující úkoly zakázáno komunikovat se studenty, kteří byli přiřazeni k jiným týmům.
6) Studenti nepřiřazení po finále na žádnou konkrétní pozici mohou po jasně dané instrukci od organizátora soutěže oslovit jakýkoliv tým s vyjádřením zájmu o spolupráci. Takové spolupráce se dějí stejnou nebo odlišnou formou.

VI. fáze – rozběh prací a komunikace se studenty.
Týmy pro jednotlivé pozice se už bez centrální koordinace domluví se studenty přirazenými na jednotlivé pozice začátek spolupráce, předběžné trvaní, intenzitu a přidělené stipendium. Zástupci laboratoří i firem mají zakázáno po dobu 2 měsíců jakkoliv kontaktovat studenty, kteří byli vybráni na jiné pracovní pozice. Studenty, kteří nebyli přiřazeni na žádné pracovní pozice, lze v případě dostupnosti jejich kontaktních údajů oslovit s nabídkou zapojení do výzkumu, ať již na téma s pozicí související nebo odlišné. Organizátoři soutěže velmi ocení zpětnou vazbu od studentů, zapojených laboratoří a firem – jak k samotné organizaci soutěže, tak i k práci v dané laboratoři (na dané pozici).

Harmonogram soutěže
1. Specifikace pozic (obvykle únor).
2. Specifikace úkolů (obvykle začátek března).
3. Vyhlášení úkolů a jejich opravy (obvykle Po-St na konci března nebo začátku dubna).
4. Finále soutěže (obvykle čtvrtek stejného týdne jako vyhlášení a opravy úkolů).

Pravidla soutěže ke stažení ZDE

2023

 • Do 12. ročníku soutěže se zapojily společnosti Konica Minolta, Lexical Computing, Red Hat Czech, AHEAD iTEC, Y Soft, NXP Semiconductors, Progress, Umíme to.
 • 10 studentů získalo pozici studentských výzkumných pracovníků v laboratořích FI.

2022

 • Do 11. ročníku soutěže se zapojily společnosti Lexical Computing, Red Hat Czech, AHEAD iTEC, Y Soft, NXP Semiconductors, Umíme to.
 • 8 studentů získalo pozici studentských výzkumných pracovníků v laboratořích FI.

2021

 • Do 10. ročníku soutěže se zapojily společnosti Lexical Computing, Red Hat Czech, AHEAD iTEC, Honeywell, Y Soft, Flowmon Networks,
 • 7 studentů získalo pozici studentských výzkumných pracovníků v laboratořích FI.

2020

 • Do 9. ročníku soutěže se zapojily společnosti Lexical Computing, Red Hat Czech, AHEAD iTEC, Y Soft, Flowmon Networks,
 • 12 studentů získalo pozici studentských výzkumných pracovníků v laboratořích FI.

2019

 • Do 8. ročníku soutěže se zapojily společnosti Konica Minolta, Lexical Computing, Red Hat Czech, AHEAD iTEC, Y Soft, Flowmon Networks, Kiwi,
 • 12 studentů získalo pozici studentských výzkumných pracovníků v laboratořích FI.

2018

 • Do 7. ročníku soutěže se zapojily společnosti Konica Minolta, Red Hat Czech, Flowmon Networks, Lexical Computing, Y Soft, AHEAD iTEC a Kentico Software,
 • 8 studentů získalo pozici studentských výzkumných pracovníků v laboratořích FI.