Working Seminar on Formal Models, Discrete Structures, and Algorithms

Koevoluční algoritmy v kartézském genetickém programování

Michaela Šikulová (Brno University of Technology)

When: November 5, 2pm

Where: room G2.91b

Abstract

Koevoluční algoritmy spočívají v agregaci výstupních hodnot z interakce mezi evolvujícími se entitami za účelem selekčního rozhodnutí. Tato prezentace se zabývá využitím koevolučních algoritmů využívajících dvě populace jedinců různého typu za interakce založené na testu pro akceleraci úloh v kartézském genetickém programování. V úloze symbolické regrese byl implementován přístup koevoluce prediktorů fitness a v úloze evolučního návrhu obrazových filtrů byl implementován a porovnán přístup koevoluce prediktorů fitness s přístupem na principu soutěživé koevoluce.