Professor Ross J. Anderson

Ross J. Anderson v Brně – udělení čestného doktorátu a přednáška „Udržitelnost bezpečnosti, ochrany a soukromí“

Ross J. Anderson v Brně

Přijměte pozvání na slavnostní předání čestného doktorátu Rossu J. Andersonovi.

Slavnostní udělení čestného doktorátu

19. března 2020, 10:00, refektář Mendelova muzea v Augustiniánském opatství, Mendlovo náměstí 1A.

Ross J. Anderson je profesorem bezpečnostního inženýrství v počítačové laboratoři na Cambridge University a členem Churchillovy koleje v Cambridge. Jak sám říká, „Bezpečnostní inženýrství je o budování systémů, které zůstanou spolehlivé tváří v tvář zlomyslnosti, omylu nebo nehodě. Jakožto vědecká disciplína se zaměřuje na nástroje, procesy a metody potřebné k navrhování, implementaci a testování kompletních systémů a k přizpůsobení stávajících systémů aktuálnímu vývoji jejich prostředí.“

Je autorem široce citované knihy „Bezpečnostní inženýrství – průvodce budováním spolehlivých distribuovaných systémů“, spoluautorem šifry Serpent, která byla finalistou soutěže Advanced Encryption Standard, spoluautorem různých bezpečnostních subsystémů, které byly použity na (alespoň) stovkách milionů instalací. Ross je také předsedou Nadace pro výzkum informační politiky, zvoleným členem Rady univerzity v Cambridge a vedoucím výzkumu Centra pro boj proti počítačové kriminalitě v Cambridge.

Od roku 1996 spolupracuje i s vědci z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Řadě z nich poskytoval zázemí při dlouhodobém výzkumném pobytu, stejně tak podpořil kratší návštěvy doktorských studentů a vědeckých pracovníků. Několikrát navštívil Brno u příležitosti akcí, které se týkají kyberbezpečnosti, jako například Security Protocols Workshop.

Ross J. Anderson na Wikipedii

Přednáška Rosse J. Andersona „Udržitelnost bezpečnosti, ochrany a soukromí“

19. března 2020, 13:00, refektář Mendelova muzea v Augustiniánském opatství, Mendlovo náměstí 1A.

Abstrakt

Aktuálně zavádíme softwarové a síťové připojení do věcí, které mohou být kritické pro naše bezpečí, jako jsou automobily a zdravotnická zařízení a budeme muset předcházet jejich zranitelnosti, jako tomu je u telefonů a notebooků. Nelze dovolit, aby prodejci přestali aktualizovat zabezpečení po třech letech! V loňském roce tedy EU schválila směrnici 2019/771, která dává právo na aktualizaci softwaru pro zboží s digitálními prvky na dobu, kterou by spotřebitel mohl rozumně očekávat. Ve svém vystoupení popíšu pozadí, včetně studie, kterou jsme připravili pro Evropskou komisi v roce 2016, a pravděpodobné budoucí dopady. Jakmile na udržitelnou bezpečnost, ochranu a soukromí bude právní nárok, způsobí to reálné napětí mezi stávajícími obchodními modely a dodavatelskými řetězci. Bude to také velká výzva pro počítačové vědce. Jaké nástroje a metodiky byste měli použít k psaní softwaru pro auto, které bude v prodeji v roce 2023, pokud musíte do roku 2043 podporovat bezpečnostní záplaty a aktualizace zabezpečení?

Informace o přednášce na webu MUNI Seminar Series

Kontakt pro média

Týden s držiteli Turingovy ceny

8.–11. října, 2019

8. října, 14:00 FI MU, přednáškový sál D1. Otázky a odpovědi s Donaldem Knuthem: Umění programování – názory a odpovědi na jakékoli související otázky a komentáře.
Přijďte s připravenými dotazy na "nepřipraveného" profesora Knutha, které se týkají programování (Q&A formát je inspirovaný Feynmanovými diskuzemi Všechny dotazy zodpovězeny). facebooková událost
web této akce s archivem a fotogalerií

9. října, 12:30 FI MU, přednáškový sál D3. Otázky a odpovědi s Donaldem Knuthem: Zájmy bez hranic – programování je umělecká forma jako tvorba poezie nebo hudby.
Přijďte s připravenými dotazy na "nepřipraveného" profesora Knutha, které se týkají nejen programování (opravdu Všechny dotazy budou zodpovězeny, včetně hudebních ;-). facebooková událost
web této akce s archivem a fotogalerií

9. října, 16:30 MU, refektář Mendelova muzea v Augustiniánském opatství na Mendelově náměstí. Přednáška Dany Stewarta Scotta: Enumeration Operators, Probability, Type Theory
Součást série přednášek z matematiky, fyziky a počítačových věd. Přednáška laureáta Turingovy ceny (obdoba Nobelovy ceny v počítačových vědách). facebooková událost
fotogalerie na webu FI
videozáznam a fotogalerie na webu Seminar Series

11. října, 19:00, Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Multimediální varhanní oratorium Fantasia Apocalyptica.
Česká premiéra za osobní přítomnosti autora, prvního čestného doktora FI MU Donalda E. Knutha. Varhaník Jan Rotrekl zahraje na nové varhany z varhanářské dílny Hermanna Mathise. facebooková událost, YouTube záznam koncertu.
web této akce s archivem a fotogalerií

Stáhnout leták ke všem čtyřem událostem
Oslavy 2019–2020