Zajímavá řešení z FI

Na této stránce najdete zajímavá řešení, která využívají elearningové aplikace IS MU.


DŽEMUj - dobývání znalostí z odpovědníků IS MU

Představujeme nový nástroj pro analýzu a vizualizace výsledků e-learningových testů v IS MU. Systém DŽEMUj, který je od začátku roku ve zkušebním provozu, dovoluje učiteli analyzovat odpovědníky z několika různých pohledů a tyto analýzy vizualizovat. Požadavek na analýzu se zadává přímo v IS MU a odkaz na výsledek je opět z IS MU přístupný. Vlastní analýzy probíhají mimo informační systém. Nynější verze nabízí mimo jiné uspořádání otázek podle různých kriterií, informaci o IP adresách, o asociacích mezi odpověďmi a o shlucích otázek. Bližší informace...