Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení

E-learning na FI

Informační systém MU lze využít nejen pro administrativu spojenou se studiem, ale také k e-learningové podpoře prezenčního i kombinovaného studia.


Od ledna 2007 působí na MU i tzv. servisní středisko, které Vám pomůže s tvorbou nebo úpravou výukových materiálů pro e-learning. Mate-li nápad či zájem, vyplňte, prosím, přihlášku zakázky


Aktuality roku 2012

10. 12. 2012 - Přehrávání videí v diskusních fórech

Přehrávač videí v Informačním systému MU (IS MU) slouží již několik měsíců úspěšně uživatelům. Vývojový tým IS MU nově propojil přehrávač s další agendou a rozšířil tak možnosti jeho využití. Kromě vkládání videa do Interaktivních osnov, Odpovědníků a Kruhů, nyní mohou uživatelé přidávat videa i do Diskusí.
Více informací získáte v blogu a nápovědě.

11. 9. 2012 - Sledování činnosti studenta během testu

Agenda Odpovědníky slouží k ověřování znalostí studentů, procvičování získaných vědomostí, vytváření a skenování písemek či provádění nejrůznějších průzkumů nebo anket. S každoročně se zvětšujícím počtem studentů zkoušených pomoci odpovědníku, se zvyšuje i obliba on-line zkoušení studentů přímo v počítačových učebnách. Vzhledem k tomu, že se učitelé potýkali s nekorektním jednáním ze strany studentů při online testech, se Vývojový tým IS MU rozhodl zprovoznit aplikaci na monitorování činnosti studenta během skládání testu. Více informací získáte v blogu.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás jménem doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, pozvali na druhý ročník Open space konference o e-learningu IS MU.

Termín: Čtvrtek 13. září 2012, 8:30-14:00 Místo: Pavilon A9, Univerzitný kampus Bohunice, Brno

Koncept Open space nabízí možnost výběru mezi programem konference a samostatnými stanovištěmi, kde máte možnost vidět a zkonzultovat konkrétní e-learningové výukové aktivity. Stanoviště jsou k dispozici po celou dobu trvání konference, takže si zvolte z programu konference to, co Vás zajímá, a zbylý čas využijte návštěvou stanoviště podle vlastního výběru.

Pro bližší informace navštivte web konference. Z kapacitních důvodů je třeba se registrovat přes OC MU.

1. 6. 2012 - Nový projekt na podporu e-learningu

Prostřednictvím nového projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení budou moci pedagogové MU spolupracovat s odborníky na informační technologie při tvorbě výukových pomůcek. Jejich tvorba často vyžaduje kromě odborných znalostí také netriviální IT dovednosti, resp. znalost specializovaného software. Proto je spolupráce pedagogů (odpovědných za odbornou a didaktickou stránku) a techniků (realizujících technické zpracování) velice přínosná. V projektu vzniknou hodnotné studijní opory obsahující animace, video a audio nahrávky, schémata, obrázky, prezentace aj. Celkově je v projektu plánována inovace 200 předmětů s dopadem na nejméně 15 000 studentů. Projekt je také zaměřen na další vzdělávání pedagogů a administrativních pracovníků v oblasti IT a na rozvoj spolupráce a sdílení zkušeností v e-learningu mezi Fakultou informatiky a pracovišti na všech fakultách MU.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a potrvá od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2015.

27. 3. 2012 - Přehrávání videí online v IS MU snadno a rychle

Uživatelé IS MU mohou od konce února využívat novou službu v oblasti elektronické podpory výuky. Systém nově nabízí přímou podporu přehrávání videí online s propojením na e-learningové agendy IS MU a s možností zabezpečení proti neoprávněnému přístupu. Pro zpřístupnění videa online uživatelé nepotřebují žádné odborné znalosti v oblasti zpracování videí. IS MU vše zařídí. Více informací získáte v blogu a nápovědě.

27. 3. 2012 - Změny ve výpisu informací o předmětu

Vylepšení aplikací, které zobrazují informace o předmětech. Jedná se především o změny týkající se vzhledu aplikací a rozšíření funkcionality. Více informací.