Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení

E-learning na FI

Informační systém MU lze využít nejen pro administrativu spojenou se studiem, ale také k e-learningové podpoře prezenčního i kombinovaného studia.


Od ledna 2007 působí na MU i tzv. servisní středisko, které Vám pomůže s tvorbou nebo úpravou výukových materiálů pro e-learning. Mate-li nápad či zájem, vyplňte, prosím, přihlášku zakázky


Aktuality roku 2011

16. 12. 2011 - Burza seminárních skupin

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) přichází s novou aplikací, která umožňuje studentům vyměňovat seminární skupiny předmětu s jinými studenty. Tato aplikace byla z řad studentů velmi poptávaná. Více v blogu.

8. 12. 2011 - Archivovaná sdělení

Nový způsob odesílání a ukládání důležitých e-mailových zpráv - tzv. archivovaná sdělení, jsou v systému trvale zálohována a zároveň k nim mají přístup i úředníci, kteří díky nové aplikaci mají jistotu a možnost kontroly, že sdělení adresátovi skutečně dorazilo. Více v blogu.

5. 12. 2011 - Záznamník učitele s novými možnostmi pro hromadné operace

Další vylepšení Záznamníku učitele. Tato stěžejní agenda IS MU byla doplněna o nové funkce, které si kladou za cíl zjednodušit vyučujícím práci při administraci předmětů. Více v blogu.

5. 11. 2011 - Historie operací nad úložištěm souborů

Vývojový tým IS MU zprovoznil v IS MU novou aplikaci, pomocí které mohou studenti i učitelé nahlížet do historie manipulace s konkrétním souborem v Odevzdávárně ve Studijních materiálech nebo v Archivu závěrečných prací. Více v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

30. 9. 2011 - Nové funkce v Záznamníku učitele

Pro lepší přehlednost v novinkových funkcionalitách, které se přes prázdniny objevily v Záznamníku učitele jsme pro vás připravili jejich přehled. Pokud byste k některé aplikaci či funkci pořebovali probrat detailnější informace, neváhejte kontaktovat svého etechnika.

20. 9. 2011 - Jednodušší správa odevzdáváren v Záznamníku učitele v IS MU

V agendě Záznamník učitele v IS MU najdou vyučující od června novou aplikaci, která si klade za cíl zjednodušit učiteli správu předmětových odevzdáváren. Aplikace učiteli umožňuje v návaznosti na odevdávárnu zadávat hodnocení do poznámkového bloku, zakládat nové nebo připojit dříve založené poznámkové bloky, odeslat e-mail studentům, kteří úkol (ne)odevzdali, nebo nastavit si zasílání změn e-mailem přes aplikaci Události, jakmile je do odevzdávárny vložena nová práce. Podrobně o aplikaci čtěte v nápovědě.

Pozvánka na univerzitní konferenci o e-learningu IS MU

Ráda bych vás pozvala na open space konferenci o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity.

Termín konání: Čtvrtek 15. září 2011
Místo konaní: Pavilon A9, Univerzitní kampus Bohunice, Brno

Pro bližší informace navštivte web konference nebo se podívejte na program konference. Z kapacitních důvodů je třeba se registrovat přes OC MU.

28. 7. 2011 - Vyhodnocení ankety k využívání elearningu studenty

Na konci jarního semestru mezi studenty FI proběhla anketa k využívání elerningových aplikací v ISu učiteli a jejich spokojenost s nimi. Výsledky i s grafy.

20. 7. 2011 - Novinky v aplikaci Odpovědníky

Agenda Odpovědníky slouží k ověřování znalostí studentů, procvičování získaných vědomostí, vytváření a skenování písemek či provádění nejrůznějších průzkumů nebo anket. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nyní obohatil aplikaci o řadu nových funkcí, které byly implementovány na základě podnětů vyučujících využívajících odpovědníky v praxi.

Učitelé i studenti ocení: Korektně vyhodnocené odpovědi v neregulérně ukončeném testu; Statistika správných a špatných odpovědí na konci testu.
Učitelé ocení: Vyhodnocování splnění odpovědníku procentuálně; Zákaz znovu odpovídat na již vyhodnocený test; Omezení počtu skládání odpovědníku dle počtu otevření; Poznámkový blok s body ze skenovacích testů vidí jen učitel; Testové otázky lze snadno hromadně převést do ISu pomocí Převodníku. Více informací.

23. 6. 2011 - Publikace vydané na Elportále MU mohou mít nově přiděleno ISBN

Informační web o e-learningu na Masarykově univerzitě Elportál MU, jehož součástí je stále bohatší knihovna původních multimediálních a interaktivních výukových publikací (Elektronické výukové publikace), reaguje na změnu v systému přidělování ISBN v ČR.

Publikace, které získají ISBN číslo, budou identifikovatelné jak pod ISSN číslem Elportálu, tak pod nově přiděleným unikátním ISBN. Vedle ISSN a ISBN je plánováno digitální díla na Elportále označovat také identifikátorem DOI (Digital Object Identifier). Více informací.

8. 6. 2011 - Statistika využívání e-zkoušení na podzim 2010

Na Elportále byly v minulém týdnu zveřejněny statistiky elektronického zkoušení v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) za semestr podzim 2010. Elektronické zkoušení, které zahrnuje testy u PC, skenování a zkoušení pomocí Odevzdáváren, se v semestru podzim 2010 dotklo téměř 48 000 studentů všech fakult (tj. zapsaných studentů do předmětů, ve kterých se zkoušelo elektronicky), což je výrazně více v porovnání se semestrem podzim 2009 (o 16 000 studentů) a semestrem jaro 2010 (o 21 000 studentů). Více informací.

28. 5. 2011 - Zamykání vláken v tématických a předmětových diskusních fórech

Jak v tématických a předmětových disk. fórech v IS MU moderátor ukončí diskusi? Jednoduše. Uzamkne vlákno. Tato možnost byla doplněna do tématických a předmětových diskusních fór na základě uživatelského podnětu v Podnětovně. Pokud moderátor nebo zakladatel vlákna nechce, aby bylo dál možné do diskusního vlákna přispívat či upravovat vložené příspěvky, vlákno uzamkne (nástroje pro uzamčení / odemčení najde na nejvyšší úrovni, tj. v kořenu vlákna). Uzamknout je možné pouze vlákno, v němž je alespoň jedna reakce. Jestliže moderátor nebo vlastník změní názor, může zamčené vlákno znovu odemknout. Více informací.

18. 5. 2011 - Jednodušší správa odevzdáváren v Záznamníku učitele

Odevzdávárny nejsou v ISu novinkou, nová je ale aplikace, jejíž úkolem je zjednodušit učiteli správu odevzdáváren v předmětu. Aplikace má pomocí jednoduchého formuláře učiteli umožnit založit novou odevzdávárnu, změnit její nastavení, založit poznámkový blok k odevzdávárně, zobrazit přehled všech odevzdáváren v předmětu, exportovat odevzdané práce do ZIPu nebo nastavit zasílání e-mailů o změnách v odevzdávárně. Aplikace pracuje pouze se složkou Odevzdávárny (/ode/) ve Správci souborů a učiteli, který nemá na sběr prací od studentů žádné speciální nároky, nabídne způsob, jak odevzdávárnu provozovat a neztrácet tím čas. Nový odkaz Odevzdávárny najde učitel v Záznamníku učitele v sekci Studijní materiály. Více informací.

15. 4. 2011 - Vyřešení kolizí při současné editaci pozn. bloků

Při zadávání hodnocení studentů nebo editaci poznámkových bloků se již nemusíte obávat, že vámi uložené údaje přepíše kolega, který si mezitím také otevřel hodnocení nebo poznámkový blok. Kontrolní mechanismus hlídá přepisování a kolize, které by mohly nastat neukládá, ale pouze nahlásí.

5. 4. 2011 - Docházka v Záznamníku učitele

Učitelé nyní mohou využívat několik aplikací k zaznamenávání a vyhodnocení přítomnosti studentů na cvičeních či přednáškách. Docházka - aplikace slouží k zaznamenávání účasti/neúčasti studentů na seminářích. Docházka se plní do poznámkových bloků, které jsou viditelné studentům.
Validace docházky - aplikace nabízí validaci poznámkových bloků týkajících se docházky. Pokud student přestoupil během semestru ze semináře do semináře, lze ho pomocí této aplikace přiřadit do správného poznámkového bloku.
Vyhodnocení docházky - aplikace slouží k vyhodnocení docházky studentů na cvičení nebo přednášky podle nastavených parmetrů (počet akceptovaných neúčastí, omluvenek).

20. 2. 2011 - Sledování používání/stahování záznamů přednášek (video.muni.cz)

Nově jsou zaznamenávány počty čtení záznamů přednášek, které některé fakulty cestou www.video.muni.cz ukládají do Studijních materiálů ISu do složky /el/fakulta/semestr/předmět/um/vi/. Po rozkliknutí ikony montážního klíče se objeví odkaz Statistika přístupů. Dosud se počty čtení/stahování záznamů přednášek nesledovaly.

11. 2. 2011 - Nové možnosti aplikace Lidé

Agenda nyní obsahuje užitečné odkazy, které mohou využívat učitelé a školitelé pro snadný přístup do Záznamníku učitele, respektive agendy Školitel. Aplikace Lidé nabízí pohodlný způsob, jak může vyučující přistoupit ke správě konkrétního předmětu. Učitel nyní přímo na své osobní stránce vidí po zvolení karty Výuka odkazy, které vedou do Záznamníku učitele s vybraným předmětem, který vyučuje nebo vyučoval. Učitelé jistě ocení jednoduché a intuitivní zobrazení svých předmětů, navíc rozdělených do období, právě s odkazy na nejpoužívanější aplikace Záznamníku učitele vztahující se ke konkrétnímu předmětu. Více informací.

30. 1. 2011 - Nová generace Záznamníku učitele

Hlavní funkce Záznamníku učitele zůstávají samozřejmě zachovány, ale podstatně se rozšířily o další možnosti s cílem co nejvíce usnadnit učitelům práci zvláště v oblasti administrativy. Zejména učitelé s vysokým počtem studentů ve svém předmětu ocení možnost pokročilých výběrů, tj. postupné filtrace a nastavování nejrůznějších kritérií výběru. Nově je možno využívat série termínů, tedy nejen vyhlašovat zkušební termíny vztahující se k ukončení předmětu, ale i termíny konzultací, vnitrosemestrálních a zápočtových písemek apod. Tyto termíny lze vyhlásit i pro omezený okruh studentů. Více informací.

15. 1. 2011 - Barevné ikonky oživují Interaktivní osnovy

Vyučující do svých osnov předmětu často vkládají zadání úkolů, prezentace z přednášek a odkazy na procvičovací testy. Kreativita učitelů ruku v ruce s širokými možnostmi agendy umožnila i vznik osnov plných videí z YouTube, zvukových nahrávek, fotografií i vtipů nebo odkazů pro zpestření výuky. Žádaným doplňkem osnov se postupně staly také ikonky. Jejich funkce je významná – umožňují studentům lepší orientaci v delších textech a přehledně člení podosnovy na tematické celky, jako je například zadání úkolu, otázky k zamyšlení či seznam studijní literatury na daný týden. Více informací.

18. 12. 2010 - Odpovědníky obohacené o další funkce pro učitele

Další realizované podněty - Červená, oranžová a zelená barva v prohlídce uložených odpovědí, Správné odpovědi se nezveřejňují a student má omezený počet pokusů odpovídat, Kontrola databáze otázek na duplicity, Hodnocení otázek v Odpovědníku do poznámkového bloku a Tisk obrázků v zadáních ve skenovacích testech. Více informací.