Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení

E-learning na FI

Informační systém MU lze využít nejen pro administrativu spojenou se studiem, ale také k e-learningové podpoře prezenčního i kombinovaného studia.


Od ledna 2007 působí na MU i tzv. servisní středisko, které Vám pomůže s tvorbou nebo úpravou výukových materiálů pro e-learning. Mate-li nápad či zájem, vyplňte, prosím, přihlášku zakázky


Aktuality roku 2009

22. 12. 2009 - Načítání publikací z citačních záznamů

nformační systém Masarykovy univerzity (IS MU) nabízí uživatelům správu záznamů a publikací v agendě Publikace. Uživatelé, zejména publikující akademičtí pracovníci, si s její pomocí udržují své seznamy publikací, umožňují je připojovat ke svému životopisu nebo na svoji osobní stránku Lidé, dále mohou pomocí agendy evidovat seznamy cizích publikací pro doporučenou literaturu k předmětu a jinak ji využít. Univerzita každoročně sbírá a posílá tyto informace o publikacích do centrální databáze RIV ("Rejstřík informací o výsledcích"). Více informací.

11. 11. 2009 - Nová verze Vývěsky v IS MU

Informační systém (IS MU) v minulých dnech spustil novou, rozšířenou verzi Vývěsky - elektronické nástěnky, která se vedle univerzitní pošty stává nejdůležitějším informačním kanálem na Masarykově univerzitě.

Aplikace Vývěska je nově rozdělena na oficiální Hlavní vývěsky a Pozvánky/Inzerce. V Hlavních vývěskách jsou umístěny vývěsky jednotlivých fakult, celouniverzitních pracovišť a jednotlivých odborů Rekorátu MU. Tyto sekce jsou pod správou fakultních správců a uživatelé v nich naleznou veškeré důležité informace týkající se jejich fakulty. Více informací.

10. 10. 2009 - Kontrola plagiátů vůči některým zdrojům na Internetu

Antiplagiátorský systém se stává poslední dobou výbornou pomůckou pro učitele a zároveň hrozbou pro nepoctivé studenty.

Přibývá dotazů ohledně srovnávání textů vůči celému Internetu. Existuje domněnka, že lze srovnávat jakýkoliv text se všemi, které jsou uveřejněny, publikovány (kdekoli, kýmkoli) na Internetu. To ale nelze bez toho, aniž by se texty stahovaly do systému. Než bude systém, vyvíjený na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, mít implementováno i vyhledávání vůči Internetu, které již probíhá v testovací fázi, stahují se zatím texty z některých známých serverů (například z Wikipedie apod.). Uživatelé z nich často a rádi opisují, a proto se tyto texty ukládají do úložiště pro pozdější kontrolu na plagiáty. Více informací.

9. 9. 2009 - Prvákoviny na FI

Prezentace IS MU v rámci Prvákovin na FI proběhnou ve dnech 9.9., 11.9., 14.9. a 17.9. vždy v 13:00 v učebně A104. Pro zájemce je dostupná prezentace a brožurka, která se rozdává účastníkům, i v elektronické podobě - brožurka, prezentace.

1. 9. 2009 - Projekt "Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT"

Od 1. září 2009 je uživatelská podpora pro rozvoj e-learningu a inovaci předmětů v IS MU (tým e-techniků a s-techniků) částí projektu, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt se zaměřuje na inovaci předmětů s podporou IT - tvorbu elektronických opor výuky a vzdělávání pracovníků a studentů MU. Bližší informace o projektu.

30. 8. 2009 - Jak oživit Odpovědníky pomocí obrázků, zvuků či videa

Na to, aby učitelé mohli své testové otázky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) oživit o různorodý multimediální obsah (obrázky, fotografie, zvukové soubory, videa, …) již nemusí ovládat pokročilé techniky, jakými jsou HTML kód či specifický software. Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU pro ně vytvořilo komplexní manuál Multimediální prvky v Odpovědníku IS MU shrnující práci s těmito multimediálními prvky.

20. 8. 2009 - Správce souborů vyhledává plagiáty rychleji a více směry

Mezi veřejností i studenty proslulá aplikace v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) na vyhledávání plagiátů byla v nedávné době opět vylepšena. Aplikace nyní funguje výrazně rychleji a efektivněji. Při vložení souboru do IS MU se ihned po vytvoření jeho textové verze zařadí soubor do fronty k vyhledávání plagiátů. Toto vyhledávání může trvat v době velké zátěže systému (např. před koncem období odevzdávání závěrečných prací) až hodinu. Pokud se kontroluje soubor vložený do ISu již dříve, zobrazí se dohledané plagiáty okamžitě, přičemž přepočítávání podobností probíhá neustále. Více informací.

7. 8. 2009 - Multimediální pomůcky a zkušenosti autorů na Elportále

Podobně jako v roce 2007 realizovala MU i v minulém roce rozvojový projekt "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití ve výuce na MU". Cílem bylo vytvořit multimediální výukové pomůcky, použitelné ve více oborech a předmětech, aby kvalitativně i kvantitativně vzrostla úroveň elektronické podpory výuky na MU. Vznikla kvalitní zajímavá díla, která byla ověřena s využitím možností e-learningových nástrojů, které poskytuje IS MU, ale tvůrci vyzkoušeli i jiné nástroje dle výběru a potřeb vyučujících zúčastněných v projektu.Více informací.

1. 6. 2009 - Nový způsob tisku písemek

Byla spuštěna nová verze tisku písemek. Mezi výhodami nového tisku je možnost volby sloupců, velikosti písma, sázení dvou stran na jednu A4, doplňování prázdných stran pro oboustranný tisk a možnost volby jazyka pro zalamování slov. Více informací naleznete v nápovědě.

29. 4. 2009 - Blokace přístupu do Plkáren

Uživatelům IS MU k setkávání a diskusi již dlouho slouží Diskusní fóra. Součástí Diskusních fór jsou i hojně navštěvované a velmi rozsáhlé Plkárny, kde (na rozdíl od tematických DF) uživatelé mohou neformálně diskutovat o zcela libovolných tématech. Někteří uživatelé tráví v Plkárnách dokonce tolik času, že by si potřebovali přispívání sami na určitý čas zakázat, aby se mohli důkladně věnovat svým jinýmjiným povinnostem. V nové verzi Diskusních fór byla proto zavedena možnost si na určitý čas přístup do Plkáren dobrovolně zablokovat.Více informací.

15. 4. 2009 - Mapa souborů aneb Jak si udělat v dokumentech jasno

Uživatelé IS MU mají k dispozici sice nenápadnou, zato však praktickou pomůcku pro práci s větším množstvím dokumentů ve Správci souborů. Jedná se o tzv. mapu souborů, kterou si může každý zobrazit pro vybraný adresář. Všechny dokumenty pak uvidí na jedné stránce v přehledné stromové struktuře. Více obrázků a informací.

24. 2. 2009 - Proč studenti upřednostňují elektronické testy před klasickými

Elektronické zkoušení na Masarykově univerzitě (MU) patří vedle ústních a písemných zkoušek k běžným formám ověřování znalostí. Zkoušení přes Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) se jen v semestru jaro 2008 dotklo 12 962 studentů všech fakult a některé fakulty využily IS i při přijímacích a státních zkouškách nebo diagnostických testech. Vice informací s grafy.

5. 1. 2009 - Dril - "opakujme méně, vybavme si více"

V závěru minulého roku byla v IS MU spuštěna nová e-learningová agenda, tzv. Dril. Jedná se o agendu experimentální, která nemá v nám známých univerzitních e-learningových systémech přímou obdobu. Agendu Dril mohou využívat všichni uživatelé Informačního systému MU, tj. i například stále rostoucí obec absolventů, kteří letos oživují svůj záznam v IS MU a kontaktují se se svými spolužáky.
Podrobnosti a další zajímavosti či časté otázky ke drilu se nacházejí v Průvodci.