CSTUG CSTUG

Vyhledávání podle slov v CS-FAQ

Hledaný řetězec:


Co je to CSTUG

CSTUG je občanské sdružení uživatelů TeXu. Sdružuje individuální a kolektivní členy a jeho oficiální název je „Československé sdružení uživatelů TeXu“. Členství je dobrovolné. Stanovy sdružení jsou dostupné na ftp://ftp.cstug.cz/pub/tex/local/cstug/info/


Jaká je adresa a kontakt na sdružení CSTUG

Adresa sdružení (sídlo) je CSTUG, c/o FEL ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6. Sem můžete posílat korespondenci týkající se CSTUGu. Kontaktní email je cstug@cstug.cz nebo secretary@cstug.cz.


Jaké mám výhody z členství v CSTUGu

Každý individuální člen se svým členstvím hlásí k poslání sdružení, které je specifikováno ve stanovách sdružení. Má právo dostávat občasník zvaný Zpravodaj, který vychází zpravidla alespoň čtyřikrát do roka.

Členové mají slevy na publikace vydávané nebo dotované sdružením, slevy na akcích a školeních pořádaných sdružením.


Jak se stanu členem CSTUGu

Přihlásit se můžete pomocí přihlašovacího formuláře na http://www.cstug.cz/clenstvi/. Vyplňte, prosím, zejména všechny údaje, které jsou ve formuláři označeny jako „povinné“. Jejich vyplnění je nezbytné k tomu, abychom dokázali identifikovat Vaše platby a abychom znali adresu, na niž máme zasílat Zpravodaj a jiné materiály, na které máte jako člen nárok.

Přihlásit se můžete také písemně e-mailem nebo pozemní poštou na adrese sdružení. Je třeba sdělit jméno a příjmení, rodné číslo (pro identifikaci plateb), adresu pro korespondenci, telefon, adresu a telefon do zaměstnání a email.

Informaci o členských příspěvcích a způsobu jejich placení lze nalézt na http://www.cstug.cz/clenstvi/index.html#prispevky


Jak si objednám CD-ROM TeXLive či 4AllTeX

Závazné objednávky posílejte na adresu sdružení nebo orders@cstug.cz.


Jak si objednám publikace vydávané sdružením nebo další TeXovou literaturu

Objednávejte na adrese knihkupectví Mareček, Botanická 68a, 602 00 Brno, bookorders@cstug.cz. Pokud uplatňujete členskou slevu, přiložte kopii dokladu o zaplacení členského příspěvku CSTUGu na kalendářní rok. Je zde možno objednávat i zahraniční TeXovou literaturu a stará čísla Zpravodaje, pokud nejsou rozebraná.


Co to je Zpravodaj a jak ho získám

Zpravodaj je tištěný občasník sdružení. Zpravidla vycházejí 4 čísla ročně. Zpravodaj je rozesílán řádným členům sdružení, kolektivní členové dostávají po pěti výtiscích od každého čísla.


Jak mám postupovat, když chci napsat článek do Zpravodaje?

Korespondence týkající se Zpravodaje se posílá na adresu zpravodaj@cstug.cz. Příspěvky posílejte elektronickou poštou na adresu zpravodaj@cstug.cz. Pokud nemáte přístup na Internet, můžete zaslat příspěvek na disketě nebo CDROM na adresu Zdeněk Wagner, Vinohradská 114, 130 00 Praha 3. Disketa musí být naformátována pro DOS, CDROM musí mít souborový systém ISO 9660. Nezapomeňte přiložit všechny soubory, které dokument načítá.

Pro sazbu Zpravodaje byl vytvořen a je udržován a zdokumentován styl csbul.styhttp://hroch486.icpf.cas.cz/bulletin/csbuldoc.zip. Pro usnadnění finální sazby editoři uvítají, když jej autoři budou pro psaní svých příspěvků používat. Kopie je zrcadlena v adresáři ftp://ftp.cstug.cz/pub/tex/local/cstug/zpravodaj/


Kde je nejbližší zrcadlo archívu CTAN

Pro uživatele v České republice je nejbližší kopie CTANu v Brně na adrese ftp://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/. Na tomto serveru je také lokální archív CSTUGu — ftp://ftp.cstug.cz/pub/tex/local/cstug/.

Nejbližší zrcadlo CTANu na východě Slovenské republiky je na universitě v Košicích na ftp://oko.fei.tuke.sk/pub/cstex/.

Pro střední Slovensko je nejbližší zrcadlo CTANu v Banské Bystrici na ftp://sunsite.uakom.sk/pub/mirrors/CTAN/.


CSTUG
(c) 1997, 1998, 2003 Tomáš Hudec, Libor Škarvada
Poslední aktualizace: 26.07.2006 19:37
label{cstex-adhyay}