Jak začít s TeXem CSTUG

Vyhledávání podle slov v CS-FAQ

Hledaný řetězec:


Jak mám začít s TeXem

TeX je typografický nástroj, který připomíná programovací jazyk. Formátování dokumentu je totiž zadáváno pomocí příkazů do textu, přičemž uživatel si může definovat vlastní příkazy. Je tedy důležité učit se TeX u počítače, v němž je instalována fungující distribuce.


Kde seženu TeX

Mnohé distribuce operačního systému Linux obsahují distribuci TeXu, zvanou teTeX, ve formě instalačních balíčků. Jiné distribuce TeXu najdete na CTAN, některé, např. MikTeX, lze instalovat přímo z Internetu. Další distribucí je TeX Live. Obraz CD i DVD najdete na http://www.tug.org/texlive/. Členové Československého sdružení uživatelů TeXu toto CD/DVD dostávají každoročně jako součást jednoho z čísel Zpravodaje.


Který formát si mám zvolit

Tato otázka nemá jednoznačnou odpověď. Všechny formáty využívají stejný sázecí stroj se stejnými primitivy, takže výsledná kvalita sazby je stejná, je-li sázecí stroj správně použit. Rozdíly jsou v tom, co který formát uživateli nabízí, a jak snadno lze defaultní chování modifikovat.

Formát plain TeX poskytuje pouze základní možnosti. Chybí v něm příkazy pro vytvoření obsahu, pro standardní formátování nadpisů kapitol apod. To vše si uživatel musí nadefinovat sám, ale odměnou je to, že má nad vším plnou kontrolu. Formát je tedy zvláště vhodný pro uživatele s duší programátora.

LaTeX nabízí standardní makra pro formátování hierarchických nadpisů kapitol několika úrovní, obsah, seznam obrázků a tabulek, vkládání plovoucích objektů. Nevýhodou je nepříliš dobrá typografická kvalita standardních tříd a poměrně obtížná modifikovatelnost. Úprava vzhledu dokumentů sice nemusí vyžadovat komplikované makro, ale autor takové modifikace musí nezřídka znát plain TeX a musí rozumět jádru LaTeXu, aby věděl, kam má zasáhnout. Formát je vhodný pro toho, kdo chce rychle vytvořit strukturovaný dokument, který mu zobrazí obsah a vloží plovoucí objekty, a buď získá od zkušenějšího uživatele styl, jenž předefinuje standardní makra tak, aby dokument měl požadovaný vzhled, nebo hodlá využít některé z mnoha balíčků nacházejících se na CTAN.

Volba též do značné míry závisí na osobních preferencích jednoho každého uživatele.


Z čeho se naučím TeX

Nejvhodnější pomůckou je učebnice TeXu, nikoliv referenční manuál. Některé učebnice jsou dostupné zdarma v elektronické podobě. Více informací najdete v sekci Literatura. Lze též doporučit český překlad knihy Michaela Dooba Jemný úvod do TeXu, který je doplněn o specifika české a slovenské sazby, a knihu textit{LaTeX pro začátečníky} od Jiřího Rybičky.


Proč nemám číst CSFAQ

Dokumenty typu FAQ nejsou obecně určeny začátečníkům. Řeší totiž poměrně pokročilé problémy a otázky jsou řazeny tematicky, nikoliv podle rostoucí obtížnosti. Začátečník tedy velmi brzy přestane chápat, o čem je vlastně řeč. K dokumentu CSFAQ se vraťte až poté, kdy z učebnice pochopíte základy zpracování dokumentů TeXem a budete potřebovat vyřešit nějaký konkrétní problém.


CSTUG
(c) 1997, 1998, 2003 Tomáš Hudec, Libor Škarvada
Poslední aktualizace: 26.07.2006 19:37