Oddělení celoživotního vzdělávání a průmyslových partnerů

Proděkan pro pro vztahy s průmyslem a absolventy
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
kancelář A407
tel: 549 49 5165, fax: 549 49 1820
e-mail:czv(atsign)fi(dot)muni(dot)cz
Referentka pro celoživotní vzdělávání

Ing. Eva Matějková
kancelář B510
tel: 549 494 815, fax: 549 491 820
e-mail:czv(atsign)fi(dot)muni(dot)cz

Odpovědná osoba: Ing. Eva Matějková