Studijní katalog FI MU 2020/2021

Zpět na úvodní stránku

Kyberbezpečnost

bakalářský program bez specializací

Program reaguje na rostoucí zájem ze strany jak absolventů středních škol, tak již zaměstnaných uchazečů bez formálního vzdělání v oboru, kteří vykonávají profese, kde se vyžadují a očekávají znalosti a dovednosti z oblasti kyberbezpečnosti.

Absolventi budou připraveni pro výkon profesí jako jsou správci systémů, operátoři dohledových center, členové týmů CSIRT, nižší příp. střední management kyberbezpečnosti, příp. softwaroví inženýři bezpečnostně relevantních IT aplikací a systémů, ale i školicí pracovníci pro kyberbezpečnost, asistenti manažerů kyberbezpečnosti.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

MB141 Lineární algebra a diskrétní matematika
IB000 Matematické základy informatiky
IB110 Základy informatiky
IB113 Úvod do programování a algoritmizace
IB114 Úvod do programování a algoritmizace II
PB007 Softwarové inženýrství I
PB071 Principy nízkoúrovňového programování
PB151 Výpočetní systémy
PB152 Operační systémy
PB152cv Operační systémy - cvičení
PB156 Počítačové sítě
PB156cv Počítačové sítě - cvičení
PB168 Základy databázových a informačních systémů
PV004 UNIX
PV028 Applied Information Systems
PV080 Information security and cryptography
IV130 Přínosy a rizika inteligentních systémů
PV157 Autentizace a řízení přístupu
PV175 Správa systémů MS Windows I
PV276 Seminář simulace kyberútoků
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PB161 Programování v jazyce C++
PB162 Programování v jazyce Java
Kyberbezpečnost Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV017 Řízení informační bezpečnosti
PV210 Kybernetická bezpečnost v organizaci
PrF:BI201K Úvod do práva ICT I
PrF:BVV03K Kyberkriminalita
FSS:BSSb1101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií
FSS:BSSb1103 Bezpečnostní politika ČR
FSS:BSSb1152 Kybernetická válka
BStaz Bakalářská stáž
VB000 Základy odborného stylu
Angličtina Získat alespoň 2 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu
VB035 English I
VB036 English II
VV064 Academic and Professional Skills in English for IT
VB001 English Exam
SBPrip Opakování před SBZZ
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZB Státní zkouška (bakalářský studijní program)

Doporučený průchod studiem

Podzim 2020 (1. semestr)
Jaro 2021 (2. semestr)
Podzim 2021 (3. semestr)
Jaro 2022 (4. semestr)
Podzim 2022 (5. semestr)
Jaro 2023 (6. semestr)